Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Administracja

Pion zarządzania i administracji - spis telefonów

Gdy podany jest numer 3-cyfrowy oznacza to numer wewnętrzny.
Aby połączyć się z zewnątrz należy poprzedzić go numerem: (23) 673 0
Przykład: numer wewnętrzny - 539, numer zewnętrzny - (23) 673 05 39

nazwa komórki organizacyjnej numer telefonu
Dyrektor483
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością515
Sekretariat z Kancelarią214, 281
Samodzielne Stanowisko Pielęgniarki ds. Higieny i Epidemiologii563
Samodzielne Stanowiska ds. BHP i p.poż.557
Audytor Wewnętrzny275
Kapelan Szpitalny308
Radcy Prawni510
Biblioteka z Księgarnią321
Sekcja ds. Zamówień Publicznych511, 543, 274
Samodzielne Stanowiska ds. Obronności322
Główny Księgowy323
Dział Księgowości351
Dział Organizacji i Rozliczeń Usług Medycznych469
Dział Kadrowo-Płacowy218
 
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych 265, 515
Dział Aparatury Medycznej263, 347
Dział Eksploatacji348
Dział Zaopatrzenia i Transportu259
Dział Żywienia345
Sekcja Informatyki539, 284