Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Poradnie Specjalistyczne

Pacjenci zgłaszający się do poradni specjalistycznej powinni posiadać : skierowanie, książeczkę rum oraz dowód ubezpieczenia.

Skierowanie nie jest wymagane do :

  • ginekologa i położnika,
  • onkologa,
  • psychiatry.

 

poradnie specjalistyczne dla dorosłych

poradnie specjalistyczne dla dzieci


Poradnie specjalityczne dla dorosłych


Rejestracja ogólna dla dorosłych:
     telefon: 23 6730 580

poradnia specjalistyczna                                      numer telefonu numer gabinetu
Chirurgii Ogólnej 23 6730 553 134
Urologiczna 23 6730 237 114
Nefrologiczna 23 6730 542 114
Zdrowia Psychicznego 23 6730 227 136, 137A
Psychologiczna 23 6730 228 131
Leczenia Uzależnień 23 6730 460 pawilon zakaźny
Otolaryngologiczna 23 6730 255 130A
Foniatryczna 23 6730 255 130A
Audiologiczna 23 6730 449 109
Dermatologiczno-Wenerologiczna 23 6730 461 102, 103
Endokrynologiczna 23 6730 465 104
Hematologiczna 23 6730 494 104
Neurologiczna 23 6730 268 105
Neurochirurgiczna 23 6730 268 106
Gastroenterologiczna 23 6730 220 106
Okulistyczna 23 6730 231 123
Retinopatii Cukrzycowej 23 6730 517 123
Jaskrowa 23 6730 533 121
Diabetologiczna 23 6730 518 126, 127
Kardiologiczna 23 6730 332 140
Ginekologiczno-Położnicza 23 6730 230 119
Endokrynologiczno-Ginekologiczna 23 6730 230 119
Chorób Sutka 23 6730 427 łącznik I piętro
Chorób Zakaźnych 23 6730 431 pawilon zakaźny
Hepatologiczna 23 6730 431 pawilon zakaźny
Chorób Płuc i Gruźlicy 23 6730 457 pawilon pulmonologiczny
Alergologiczna 23 6730 251 pawilon pulmonologiczny
Onkologiczna 23 6730 236 oddział spec. wewnętrzny
Urazowo-Ortopedyczna 23 6730 580
Rehabilitacyjna 23 6724 720 ul. Okrzei
Rehabilitacji Dziennej 23 6724 720 ul. Okrzei
Gabinet badań EMG 23 6730 550 130
Gabinet Promocji Zdrowia 23 6730 515 128, 129
Gabinet Zabiegowy 23 6730 229 56


Poradnie specjalityczne dla dzieci


Rejestracja ogólna dla dzieci: 23 6730 580, 365


poradnia specjalistyczna numer telefonu numer gabinetu
Neonatologiczna 23 6730 205 71
Logopedyczna 23 6730 206 70
Kardiologiczna 23 6730 566 56, 56A
Zdrowia Psychicznego 23 6730 227
Rehabilitacyjna 23 6724 720 ul. Okrzei
Chirurgii Dziecięcej 23 6730 204 74
Preluksacyjna 23 6730 204 72
Okulistyczna dla dzieci 23 6730 466