Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Poradnie Specjalistyczne

Pacjenci zgłaszający się do poradni specjalistycznej powinni posiadać : skierowanie, książeczkę rum oraz dowód ubezpieczenia.

Skierowanie nie jest wymagane do :

  • ginekologa i położnika,
  • onkologa,
  • psychiatry.

 

poradnie specjalistyczne dla dorosłych

poradnie specjalistyczne dla dzieci


Poradnie specjalityczne dla dorosłych


Rejestracja ogólna dla dorosłych:
     telefon: 23 6730 580

poradnia specjalistyczna                                     
Chirurgii Ogólnej
Urologiczna
Nefrologiczna
Zdrowia Psychicznego
Psychologiczna
Leczenia Uzależnień
Otolaryngologiczna
Foniatryczna
Audiologiczna
Dermatologiczno-Wenerologiczna
Endokrynologiczna
Hematologiczna
Neurologiczna
Neurochirurgiczna
Gastroenterologiczna
Okulistyczna
Diabetologiczna
Kardiologiczna
Ginekologiczno-Położnicza
Endokrynologiczno-Ginekologiczna
Chorób Sutka
Chorób Zakaźnych
Hepatologiczna
Chorób Płuc i Gruźlicy
Alergologiczna
Onkologiczna
Chirurgii Urazowo-Ortopedyczna
Nocna i Œwišteczna opieka zdrowotna
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 23 6724 720 ul. Okrzei
Anestezjologiczna
Leczenie Zeza
Reumatologiczna
Laktacyjna
Kontroli Stymulatorów


Poradnie specjalityczne dla dzieci


Rejestracja ogólna dla dzieci: 23 6730 580,


poradnia specjalistyczna
Neonatologiczna
Logopedyczna
Kardiologiczna
Chirurgii Dziecięcej
Preluksacyjna