Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Strategia

MISJA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE


 

Termomodernizacja budynku kotłowni dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 203 390,00 zł.

 

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 181 056,00 zł.

 

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków: pulmonologicznego i diagnostycznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Termomodernizacja i montaż kolektorów słonecznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie przy ul. Długiej 9

Termomodernizacja Budynków Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego W Ciechanowie

Ochrona środowiska Naturalnego i Podniesienie Jakości Diagnostycznej Badań poprzez Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim W Ciechanowie.

Modernizacja stacji uzdatniania wody

Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana źródeł światła
,,Termomodernizacja budynku kotłowni” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 203 390,00 zł.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku kotłowni” zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 125/NW-I-I./D/16 z dnia 31.08.2016 r. zawartej z Województwem Mazowieckim oraz umowy dotacji nr 1312/16/OA/D z dnia 29.11.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zakres rzeczowy obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, wymianę pokrycia dachowego oraz rozbiórkę obiektów kolidujących z termomodernizacją kotłowni, tj. łącznika wraz z budynkiem po byłej stacji uzdatniania wody (laboratorium). W kosztach zadania ujęto także wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami.


Całkowity koszt zadania: 628 135,88 zł,
Udział WFOŚiGW – 203 390,00 zł,
Budżet Województwa Mazowieckiego: 420 497,88 zł,
Środki Szpitala: 4 248,00 zł.

Głównym celem termomodernizacji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i ograniczenie utraty ciepła, co będzie skutkowało mniejszym zużyciem gazu ziemnego przez kotłownię szpitalną i przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektów szpitala w postaci mniejszych nakładów na produkcję ciepła.„Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 181 056,00 zł.

Zadanie pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 179/NW-I-I./D/16 z dnia 25.10.2016 r. zawartej z Województwem Mazowieckim oraz umowy dotacji nr 1372/16/OA/D z dnia 09.12.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach zadania wymieniono oświetlenie na energooszczędne w budynkach: przychodni, patomorfologii, kuchni, warsztatów oraz w pawilonie zakaźnym. W kosztach zadania ujęto także wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.


Całkowity koszt zadania: 362 112,00 zł,
Udział WFOŚiGW – 181 056,00 zł,
Budżet Województwa Mazowieckiego: 179 245,00 zł,
Środki Szpitala: 1 811,00 zł. .

Głównym celem inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne. Oczekiwanym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie oszczędność energii elektrycznej i związana z tym redukcja kosztów utrzymania zakładu.Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków: pulmonologicznego i diagnostycznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w CiechanowieDofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 430 298,00 zł


Zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków: pulmonologicznego i diagnostycznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 106/NW-I-I./D/15 z dnia 23.09.2015 r. zawartej z Województwem Mazowieckim oraz umowy dotacji nr 1350/15/OA/D z dnia 09.12.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zakres rzeczowy obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, obróbki blacharskie, instalację odgromową, cokół, izolację pionową, opaskę, schody zewnętrzne, modernizację instalacji c.o. w zakresie wymiany zaworów w węźle cieplnym, wymianę opraw oświetleniowych i źródeł światła na energooszczędne wraz z montażem systemu do zarządzania oświetleniem. W kosztach zadania ujęto także wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami.


Całkowity koszt zadania: 957 635,16 zł,
Udział WFOŚiGW – 430 298,00 zł,
Budżet Województwa Mazowieckiego: 509 454,00 zł,
Środki Szpitala: 17 883,16 zł.

Głównym celem niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, ograniczenie utraty ciepła oraz oszczędność energii elektrycznej.
Cel ten będzie realizowany poprzez wykonanie docieplenia ścian, wymianę stolarki, modernizację instalacji c.o. w zakresie wymiany zaworów w węźle ciepła oraz wymianę opraw oświetleniowych ze źródłami światła i montaż systemu do zarządzania oświetleniem w dwóch budynkach szpitala: pulmonologicznym i diagnostycznym, zlokalizowanych na działce nr 4306/28 (obręb Śródmieście”) przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.
Powyższe działania mają na celu zmniejszenie zużycia gazu ziemnego przez kotłownię szpitalną oraz redukcję zużycia energii elektrycznej, co przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektów szpitala.

Oczekiwanym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, pochodzących ze spalania paliw (gazu ziemnego), oszczędność energii, redukcja kosztów ogrzewania budynków, a także dostosowanie do obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska.
Termomodernizacja i montaż kolektorów słonecznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie przy ul. Długiej 9Dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 62 411,00 złZadanie pn. „Termomodernizacja i montaż kolektorów słonecznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie przy ul. Długiej 9” zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 69/NW-I-I./D/14 z dnia 19.11.2014 r. zawartej z Województwem Mazowieckim oraz umowy dotacji nr 0945/OA/D z dnia 10.12.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zakres rzeczowy obejmował montaż kolektorów słonecznych w ilości 16 sztuk o łącznej powierzchni całkowitej 33,44 m2 (powierzchnia jednego kolektora – 2,09 m2), docieplenie dachów oraz wymianę drzwi zewnętrznych w ilości 10 szt. Docieplenie dachu wykonano dwoma metodami: na części obiektów zastosowano styropapę (budynek kotłowni i część pawilonu psychiatrycznego), a dachy pozostałych budynków izolowano metodą pneumatyczną wełną mineralną granulowaną o grubości 15 cm.


Całkowity koszt zadania: 149 427,99 zł,
Udział WFOŚiGW – 62 411,00 zł,
Budżet Województwa Mazowieckiego: 76 680,00 zł,
Środki Szpitala: 10 336,99 zł.

Celem niniejszego przedsięwzięcia było wykorzystanie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji i poprawie jakości środowiska naturalnego. Cel ten został zrealizowany poprzez montaż kolektorów słonecznych na budynku oddziału psychiatrycznego przy ul. Długiej 9 w Ciechanowie oraz wymianę drzwi zewnętrznych i docieplenie dachów na budynkach kotłowni i pawilonu psychiatrycznego.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na obniżenie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej przeznaczonej dla pacjentów i personelu oddziału psychiatrycznego oraz kosztów ogrzewania budynków, a tym samym zaoszczędzenie ciepła.
Oczekiwanym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, pochodzących ze spalania paliw (olej opałowy), oszczędność energii, redukcja kosztów ogrzewania budynków, a także dostosowanie do obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska.Termomodernizacja Budynków Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego W CiechanowieDofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W formie pożyczki, w kwocie 628 025,21 złPrzedmiotem niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, w których realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców głównie północnej części Mazowsza, a także innych osób spoza tego regionu, które znajdują się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zakres termomodernizacji obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i ocieplenie ścian.
Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy nr 101/NW-I-I/D/11 z dnia 21.11.2011 r. i aneksu nr 1/2011 z 22.12.2011 r. oraz umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 0278/11/OA/P z dnia 19.12.2011 r.
Głównym celem termomodernizacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i ograniczenie utraty ciepła, co będzie skutkowało mniejszym zużyciem gazu ziemnego przez kotłownię szpitalną i przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektów szpitala w postaci mniejszych nakładów na produkcję ciepła.
W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji nastąpi ograniczenie zużycia paliwa służącego do ogrzewania pomieszczeń i wody, a to spowoduje, że mniejsza ilość zanieczyszczeń będzie przedostawała się do powietrza, a tym samym zmniejszy się negatywne oddziaływanie na ludzi (choroby układu oddechowego).
Ponadto przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na wizerunek szpitala (walory estetyczne). Zadbane, estetycznie prezentujące się obiekty, będą zachęcały swoim wyglądem do korzystania z usług medycznych oferowanych przez szpital.
Oczekiwanym efektem realizacji projektu będzie m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, pochodzących ze spalania paliw (gazu ziemnego), oszczędność energii, redukcja kosztów ogrzewania budynków, a także zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowalności na choroby układu oddechowego.
Projekt zakłada termomodernizację budynków szpitalnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska.
Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w CiechanowieDofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W formie dotacji, w kwocie 238 458,08 zł
W formie pożyczki, w kwocie 476 916,16 złPrzedmiotem inwestycji jest wdrożenie systemu radiografii cyfrowej pośredniej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, mające na celu podniesienie jakości diagnostycznej badań oraz wyeliminowanie generowania szkodliwych dla środowiska odpadów, powstających w wyniku stosowania tradycyjnych metod wywoływania i utrwalania zdjęć.
Zadanie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dotacja – 238 458,08 PLN – umowa 0442/11/OZ/D z dnia 04.11.2011 r. i pożyczka – 476 916,16 PLN – umowa nr 0209/11/OZ/P z dnia 04.11.2011 r.) oraz ze budżetu województwa mazowieckiego (254 361,75 PLN - umowa nr 36/NW-I-I./D/11 z dnia 14.06.2011 r.).
Całkowita wartość zadania wynosi: 969 735,99 PLN.

Zakres ucyfrowienia obejmuje:
- system radiografii w wersji kasetowej z radiografią cyfrową CR, MAMMO, połączony z urządzeniami TK, MR przez system archiwizacji i redystrybucji obrazów RIS/PACS,
- zintegrowanie dostarczonych systemów RIS/PACS z systemem informatycznym szpitala HIS - Hipokrates firmy Asseco.

Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej będzie wiązało się z likwidacją kosztownej obróbki chemicznej filmów klasycznych i wyeliminowaniem problemu utylizacji odpadów takich jak: błona i papier fotograficzny zawierający srebro lub jego związki, wodne roztwory wywoływaczy, roztwory utrwalaczy, a także ze znaczną oszczędnością wody, wykorzystywanej w procesie wywoływania zdjęć. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, gdyż pozwoli na wyeliminowanie substancji niebezpiecznych zawartych w roztworach wywoływaczy i utrwalaczy oraz w błonach fotograficznych, redukcję odpadów niebezpiecznych o kodzie 090101 i 090104 (o100%), przyniesie oszczędność wody i prądu, wykorzystywanych w procesie wywoływania zdjęć, pozwoli na zastąpienie przestarzałej technologii nowoczesną cyfrową.
Ponadto ucyfrowienie RTG przyniesie pozytywny efekt społeczny poprzez wyeliminowanie niebezpieczeństwa zatrucia się ludzi (pacjentów i personelu medycznego) oparami substancji toksycznych i rozwiąże problemy utylizacji zużytych roztworów i błon fotograficznych. Ułatwi również przekazywanie informacji w procesie hospitalizacji pomiędzy oddziałami szpitala, a także stworzy możliwość tańszej archiwizacji.


Modernizacja stacji uzdatniania wodyDofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody, której celem jest podniesienie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla pacjentów i personelu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie poprzez zastosowanie nowoczesnych, bardziej wydajnych urządzeń pracujących w oparciu o nową technologię oczyszczania i uzdatniania.
Zadanie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości 1 090 909,60 zł na podstawie umowy nr 0085/12/GW/P z dnia 10.10.2012 r. oraz ze budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr 49/NW-I-I/D/12 z dnia 23.10.2012 r. Całkowita wartość zadania wynosi: 1 390 064,07 zł.
Zakres zadania obejmuje:
- modernizację dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 150 m3,
- wymianę urządzeń uzdatniających wodę,
- wymianę urządzeń towarzyszących w procesie uzdatniania wody, tj. hydroforów, sprężarek, pomp,
- modernizację ujęć wodnych (studni głębinowych) wraz z wymianą pomp,
- roboty towarzyszące,
- wymianę rurociągu pomiędzy studniami a stacją uzdatniania wody,
- modernizację odstojnika popłuczyn z odżelaziaczy,
- modernizację budynku: wymiana stolarki okiennej, wymiana dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, naprawa kominów wentylacyjnych, wykonanie nowej instalacji odgromowej i elektrycznej, wymiana posadzki, naprawa tynku wraz z malowaniem, ocieplenie styropianem wraz z wykonaniem elewacji i pomalowaniem.
Ponadto w ramach umowy z Województwem Mazowieckim zrealizowano wymianę rur cyrkulacyjnych w budynku głównym oraz wykonano płukanie wewnętrznej instalacji wodnej a także zakupiono urządzenie do dezynfekcji wody (generator dwutlenku chloru). Realizacja inwestycji pozwoliła na zastąpienie przestarzałej technologii na nowoczesną umożliwiającą pełne wykorzystanie zasobów wody z ujęć szpitala, podniesienie jakości wody przeznaczonej do spożycia poprzez redukcję zawartości żelaza i manganu oraz na dostosowanie do wymagań prawnych, a także na obniżenie kosztów, jakie szpital musiałby ponosić w przypadku pobierania wody wyłącznie z wodociągu miejskiego.


Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana źródeł światła„Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 479 128,14 zł

www.wfosigw.pl

Zadanie pn. „Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie” jest współfinansowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy nr 71/NW-I-I/D/13 z dnia 05.12.2013 r. oraz umowy dotacji nr 0896/13/OA/D z dnia 18.12.2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest: wymiana opraw oświetleniowych podwójnych ze źródłami światła - 1129 szt., opraw oświetleniowych pojedynczych ze źródłami światła - 66 szt., opraw oświetleniowych pojedynczych ze źródłami światła i czujnikiem ruchu - 187 szt., wymiana źródeł światła na jarzeniówki LED - 112 szt., zakup i montaż czujników zmierzchowych – 7 szt., zakup i montaż czujników ruchu do istniejących lamp – 90 szt. oraz zakup i montaż ekonomizerów do kotłów na paliwo gazowe – 4 szt. Nad w/w robotami sprawowany był nadzór inwestorski.

Całkowity koszt zadania wynosi: 965 390,28 zł,
Koszty kwalifikowalne – 958 256,28 zł,
Koszty niekwalifikowalne – 7134 zł (nadzór inwestorski),
Udział WFOŚiGW – 479 128,14 zł.

Zakup i montaż ekonomizerów do kotłów na paliwo gazowe w kotłowni szpitalnej umożliwi zmniejszenie kosztów wytwarzania energii cieplnej przeznaczonej do ogrzewania budynków szpitala i ciepłej wody użytkowej. Kotłownia szpitalna wyposażona jest w 4 kotły: 2 kotły wodne o mocy 1860 kW każdy (data produkcji: 1997 r.) i 2 kotły parowe o mocy 1960 kW każdy (data produkcji: 1999 r.), zasilane paliwem gazowym. W gazowych kotłach wodnych i parowych dwu - i trójciągowych, pracujących z obciążeniem maksymalnym, temperatura spalin za kotłem jest wysoka i sięga 210 - 245°C. Zastosowanie ekonomizerów pozwoli na obniżenie temperatury spalin wchodzących do czopucha. Pracujący ekonomizer pozwala schłodzić spaliny do temperatury 135 -100°C. Sprawność kotła wodnego może wynosić 90-92%, a kocioł z ekonomizerem uzyskuje sumaryczny wzrost sprawności do poziomu 95-96%. Ze zmniejszeniem się obciążenia sprawność kotła wzrasta. Przy podanych wartościach stopień wykorzystania energii odpadowej spalin zawiera się w zakresie v = 0,47 - 0,53. W ten sposób prawie połowa energii odpadowej spalin jest wykorzystywana.
Po dokonaniu modernizacji układu technologicznego wytwarzania ciepła dla wszystkich kotłów zużycie gazu zmniejszy się o ponad 15%.
Zastosowanie ekonomizerów do kotłów na paliwo gazowe spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o ok. 15%.
Planowane roczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wynosi:
- dla dwutlenku siarki – 0,0033 Mg/rok;
- dla tlenku węgla – 0,0418 Mg/rok;
- dla dwutlenku węgla – 303,8347 Mg/rok;
- dla tlenków azotu – 0,2970 Mg/rok;
- dla pyłów – 0,0022 Mg/rok.
Wymiana opraw oświetleniowych ze źródłami światła oraz modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem, pozwoli na zmniejszenie wydatków za energię elektryczną. Zastosowanie źródeł światła typu LED oraz zastosowanie systemu sterowania oświetleniem wiąże się z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej o blisko 50 %.
Głównym celem niniejszego zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i ograniczenie utraty ciepła, co będzie skutkowało mniejszym zużyciem gazu ziemnego przez kotłownię szpitalną i przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektów szpitala w postaci mniejszych nakładów na produkcję ciepła.
Oczekiwanym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, pochodzących ze spalania paliw (gazu ziemnego), oszczędność energii, redukcja kosztów ogrzewania budynków, a także dostosowanie do obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska.