Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta
Ogłoszenia

Zamówienia Publiczne
 
        Strona główna
        Wydarzenia
        Listy gratulacyjne i podziękowania
        Polityka Jakości
        Inwestycje
        Zakłady
        Promocja Zdrowia
        Administracja
        Galeria
        Kontakt

Inwestycje

Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Budowa lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie

Ochrona środowiska Naturalnego i Podniesienie Jakości Diagnostycznej Badań poprzez Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim W Ciechanowie.

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez wyposażenie Centralnej Sterylizatorni

Modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego

Remont dachów na obiektach szpitalnych

Modernizacja instalacji gazów medycznych

Przebudowa pomieszczeń Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Zakup sprzętu dla Oddziału Okulistycznego

Modernizacja budynków: zakaźnego, pulmonologicznego oraz budynku I-D

Modernizacja pomieszczeń i doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego z Blokiem Porodowym

Poprawa infrastuktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń

Zakup aparatury i sprzętu medycznego

Wdrażanie systemu przekazywania danych medycznych (telekardiologicznego) w tym doposażenie w sprzęt umożliwiający przesyłanie danych z karetek reanimacyjnych do ośrodków kardiologicznych

Budowa i modernizacja stacji transformatorowych z agregatami prądotórczymi i lini kablowych S/N i N/N