Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

SERCE W WALCE Z NOWOTWORAMI – V Sympozjum Kardiologia Interdyscyplinarnie

13 czerwca 2014r. Dwór Krasińskich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, po raz piąty gościł uczestników Sympozjum Kardiologia Interdyscyplinarnie.

Konferencja naukowa, zorganizowana przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie, zgromadziła około 120 lekarzy z Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Mławy, Płońska, Działdowa i Ciechanowa.

Nad Sympozjum przebiegającym pod hasłem „Serce w walce z nowotworami” patronat naukowy roztoczyli prof. Grzegorz Opolski – Konsultant Krajowy ds. Kardiologii oraz prof. Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Ginekologii.

Otwierają spotkanie lek. Maria Bala-Dzilińska, podkreśliła iż Sympozjum Kardiologia Interdyscyplinarnie to coroczne forum wymiany wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin medycyny, pozwalające na inne i pełniejsze spojrzenie na problemy chorego człowieka. Tegoroczne, piąte spotkanie, poświęcone zostało dyskusji o dwóch dziedzinach będących największymi wyzwaniami współczesnej medycyny – onkologii i kardiologii.

Uczestnicy Sympozjum wysłuchali dziewięciu wykładów min. prof. Beaty Śpiewankiewicz, prof. Hanny Szwed, prof. Witolda Tomkowskiego, prof. Franciszka Walczaka oraz dr Przemysława Leszka.

Ogromne zainteresowanie zebranych lekarzy, wzbudził wykład prof. Grzegorza Opolskiego, dotyczący leczenia zaburzeń rytmu serca i ostrych zespołów wieńcowych u chorych onkologicznie. W swoim wystąpieniu prof. Opolski omawiał min. problem kardiotoksyczności leków onkologicznych i radioterapii oraz ryzyka wystąpienia nowotworów związanych ze stosowaniem leków kardiologicznych.

Ze sposobami oceny ryzyka i zapobiegania powikłaniom sercowo-naczyniowym w leczeniu nowotworów, uczestnicy Sympozjum zapoznali się w trakcie wykładu dr Sebastiana Szmita z Kliniki Krążenia Płucnego i Choroby Zakrzepowo-Zatorowej CMKP. Prelegent podkreślał, iż do powikłań sercowo-naczyniowych w leczeniu przeciwnowotworowym predysponuje pacjenta szereg czynników, min.: wiek chorego, spodziewany czas i zastosowany schemat leczenia przeciwnowotworowego oraz współistniejące choroby np. niewydolność serca, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, hipecholesterolemia.

Powikłaniom sercowo-naczyniowym u kobiet chorych na raka piersi i leczonych napromienianiem poświecił swój wykład dr Zbigniew Jodkiewicz z Zakładu Teleradioterapii Centrum Onkologii w Warszawie. Jak podkreślił wykładowca, obecnie stosowana, nowoczesna radioterapia, stanowi bezpieczną metodę leczenia pacjentek chorych na raka piersi i nie powoduje wzrostu powikłań kardiologicznych.

Sympozjum zakończył prof. Wojciech Tomasik – wykładowca PWSzZ w Ciechanowie, wykładem pt. „Chory w literaturze”.

Wszystkie zaprezentowane w trakcie Sympozjum wykłady wywoływał ożywioną, merytoryczną dyskusję. Uczestnicy spotkania, zadawali wykładowcom szereg pytań dotyczących diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych u pacjentów z chorobami serca.

Sympozjum zakończyła lek. Maria Bala-Dzilińska, zapraszając w imieniu organizatorów na VI Sympozjum Kardiologia Interdyscyplinarnie w czerwcu 2015r.