Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Odbiór dokumentacji indywidualnej wewnętrznej przed jej zniszczeniem


  Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zawiadamia, że istnieje możliwość odbioru dokumentacji indywidualnej wewnętrznej przed jej zniszczeniem. Dotyczy to dokumentacji z lat 1991-1992. Termin złożenia wniosku w ciągu siedmiu dni od daty umieszczenia ogłoszenia. Wszelkie informacje dot. odbioru dokumentacji udzielane są pod numerem tel. (23) 673-04-70.

Podstawa prawna: art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2012. poz.159 ze zm.)