Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Przyjęcie do Szpitala
Hospitalizacja
Szpital Przyjazny Dziecku
Formularze do pobrania
Karta Praw Pacjenta
Opieka duszpasterska
Catering
Szpital Przyjazny Kombatantom
Punkty handlowe
Biblioteka
Zasady korzystania z parkingu

ABC Pacjenta

Formularze do pobrania


Udostępnione formularze dostępne poniżej do pobrania, które mogą pobierać i drukować w domu pacjenci w celu przedłożenia ich w SSzW :

  1. Formularz - upoważnienie do odbioru wyniku badania
  2. F 4.2.4-02-01 - Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej
  3. F 4.2.4-01-04 - Potwierdzenie odbioru wewnętrznej indywidualnej dokumentacji medycznej po okresie archiwizacji
  4. Badanie Tomografii Komputerowej
  5. Skierowanie na badanie Tomografii Komputerowej
  6. Skierowanie na badanie Rezonansu Magnetycznego
  7. Skierowanie na badanie diagnostyczne-konsultację
  8. Skierowanie do szpitala-poradni specjalistycznej
  9. Skierowanie na badania
  10. Skierowanie na badanie mikrobiologiczne