Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Przyjęcie do Szpitala
Hospitalizacja
Szpital Przyjazny Dziecku
Formularze do pobrania
Karta Praw Pacjenta
Opieka duszpasterska
Catering
Szpital Przyjazny Kombatantom
Punkty handlowe
Biblioteka
Zasady korzystania z parkingu

ABC Pacjenta

Ankieta satysfakcji Pacjenta„ Leczymy wiedzą i sercem”

Zwracam się do Pani/ Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki będą pomocne w ocenie jakości usług świadczonych przez oddziały szpitalne. Proszę zakreślić lub otoczyć kółkiem tę odpowiedź, która w Pani/ Pana ocenie najbardziej odpowiada rzeczywistości. W przypadku Pacjentów – dzieci, proszę Rodziców lub opiekunów o pomoc w wypełnieniu ankiety. Wypełnioną ankietę proszę wrzucić do urny znajdującej się w oddziale.


1. W jakim oddziale Pani/ Pan jest leczony ?


2. Proszę podać swój wiek (w latach):


3. Płeć:
kobieta
mężczyzna

4. Miejsce zamieszkania ?
miasto
wieś

5. Ocena świadczonych usług podczas przyjęcia do Szpitala:
bardzo dobra
dobra
zła

6. Czy zapoznano Panią/ Pana z Kartą Praw Pacjenta ?
tak
nie

7. Czy zapoznano Panią/ Pana z topografią oddziału ( sala chorych, łazienka, wc, dyżurka pielęgniarek, dzwonki) ?
nie było potrzeby
tak
nie

8. Czy w trakcie leczenia była Pani/ Pan na bieżąco informowany o stanie zdrowia, stosowanych zabiegach i podawanych lekach ?
tak
nie
informacja była dla mnie nierozuzmiała

9. Jak Pani/ Pan ocenia opiekę pielęgniarską ?
bardzo dobrze
dobrze
średnio
źle

10. Jak Pani/ Pan ocenia opiekę lekarską ?
bardzo dobrze
dobrze
średnio
źle

11. Jak Pani/ Pan ocenia pracę personelu pomocniczego ?
bardzo dobrze
dobrze
średnio
źle

12. Jak Pani/ Pan ocenia żywienie w Szpitalu?
bardzo dobrze
dobrze
średnio
źle
Uwagi:

13. Czy temperatura posiłków była Pani/Pana zdaniem odpowiednia?
tak
nie
nie mam zdania

14. Jak ocenia Pani/ Pan czystość sal chorych i sanitariatów ?
bardzo dobrze
dobrze
średnio
źle

15. Jak ocenia Pani/ Pan czystość szpitalnej pościeli ?
bardzo dobrze
dobrze
średnio
źle

16. Warunki pobytu w Szpitalu ocenia Pani/ Pan jako:
bardzo dobrze
dobrze
przeciętne
źle

17. Czy jest Pani/ Pan zadowolony z pobytu w Szpitalu ?
tak
nie

18. Co zmieniłaby Pani/ Pan w pracy oddziału ?


Dziękuję za wypełnienie ankiety
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie