Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Przyjęcie do Szpitala
Hospitalizacja
Szpital Przyjazny Dziecku
Formularze do pobrania
Karta Praw Pacjenta
Opieka duszpasterska
Catering
Szpital Przyjazny Kombatantom
Punkty handlowe
Biblioteka
Zasady korzystania z parkingu

ABC Pacjenta

Ankieta satysfakcji Pacjenta„ Leczymy wiedzą i sercem”

Zwracam się do Pani z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki będą pomocne w ocenie jakości usług świadczonych przez nasz oddział. Proszę zakreślić lub otoczyć kółkiem tę odpowiedź, która w Pani ocenie najbardziej odpowiada rzeczywistości.


1. Czy w czasie trwania porodu na bieżąco była Pani informowana o przebiegu i postępie porodu ?
tak
nie

2. Jak ocenia Pani pracę położnych w zakresie sprawowania opieki ?
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
źle

3. Jak ocenia Pani opiekę lekarską ?
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
źle

4. W jakim czasie po urodzeniu otrzymała pani dziecko do karmienia:


5. Czy uzyskała Pani informację w zakresie czynników warunkujących laktację i prawidłowego karmienia piersią ?
tak
nie

6. Czy w czasie pobytu w oddziale uzyskała Pani każdorazowo pomoc przy dziecku i karmieniu kiedy o to prosiła ?
tak
nie

7. Czy Pani dziecko było dokarmiane ?
tak
nie
nie wiem

8. Jeżeli TAK, dokarmianie odbywało się:
samodzielnie przez matkę
w obecności matki przez położną/pielęgniarkę
w gabinecie obserwacyjnym przez położną/pielęgniarkę bez udziału matki

9. Jak ocenia Pani warunki pobytu w oddziale ?
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
źle

10. Czy ma Pani uwagi odnośnie pobytu w oddziale położniczym ?
TAK
NIE


Dziękuję za wypełnienie ankiety
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie