Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Przyjęcie do Szpitala
Hospitalizacja
Szpital Przyjazny Dziecku
Formularze do pobrania
Karta Praw Pacjenta
Opieka duszpasterska
Catering
Szpital Przyjazny Kombatantom
Punkty handlowe
Biblioteka
Zasady korzystania z parkingu

ABC Pacjenta

Szpital Przyjazny Kombatantom

11 lutego 2009 roku dziewięć wybranych szpitali województwa mazowieckiego, w tym Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, podpisało z Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego porozumienie wynikiem którego, jest realizacja Programu Szpital Przyjazny Kombatantom.

Program został objęty patronatem honorowym przez: Jacka Kozłowskiego - Wojewodę Mazowieckiego, Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, Hannę Gronkiewicz -Waltz - Prezydenta m.st. Warszawy oraz Barbarę Misińską - Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Celem Programu Szpital Przyjazny Kombatantom jest poprawa dostępności, jakości i organizacji usług zdrowotnych dla kombatantów.
Podpisane porozumienie, gwarantuje kombatantom i osobom represjonowanym, korzystanie poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z założeniami Programu, w szpitalu został powołany Konsultant ds. kombatantów, do zadań którego należy współpraca z Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego oraz pomoc ciechanowskim kombatantom w uzyskaniu bez kolejki należnych im świadczeń.

Informujemy, że prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
POZA KOLEJNOŚCIĄ przysługuje:
KOMBATANTOM i OSOBOM REPRESJONOWANYM na podstawie:
- Legitymacji lub zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52
INWALIDOM WOJENNYM i WOJSKOWYM na podstawie:
- Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51
ŻOŁNIERZOM GÓRNIKOM na podstawie:
- legitymacji wydanej przez Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
WDOWOM i WDOWCOM po osobach uprawnionych na podstawie:
- Zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych

WSPÓŁMAŁŻONKOM osób uprawionych na podstawie:

-legitymacji lub zaświadczenia uprawionego współmałżonka oraz świadczenia potwierdzającego trwanie związku małżeńskiego.


W dniu 20.01.2010r Hanna Jaroszewska - Dyrektor Szpitala, odebrała z rąk Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego certyfikat dla Szpitala Najlepiej Realizującego, w Województwie Mazowieckim. Program Szpital Przyjazny Kombatantom.

Konsultant programu Szpital Przyjazny Kombatantom
tel. (23) 673-02-15
gabinet nr 013 (niski parter)

  1. Wyróżnienie
  2. Lista rankingowa
  3. Materiał Biura prasowego Wojewody Mazowieckiego