Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpital Promujący Zdrowie
Programy profilaktyczne
Szkoła Promocji Zdrowia
Spotkania edukacyjne
Dla pacjentów

Promocja Zdrowia

Jednym z obszarów działalności Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie jest profilaktyka i promocja zdrowia. Celem Promocji Zdrowia jest przede wszystkim wzmacnainie zdrowia, zabezpieczenie przed pojawieniem się problemów zdrowotnych jak również zmniejszenie szans ich rozwoju, poprzez propagowanie prozdrowotnego stylu życia. Nasze działania oparte są na analizie epidemiologicznej oraz społecznej zagrożeń zdrowotnych wynikających ze stylu życia, oraz korelacji potrzeb zdrowotnych z celami Narodowego Programu Zdrowia

godziny pracy 7.55 - 15.30

Koordynator - mgr Violetta Matla

Główny Specjalista ds. Jakoœci i Promocji Zdrowia - mgr Katarzyna Dzilińska


KONTAKT
e-mail: promocja@szpitalciechanow.com.pl