Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Promocja Zdrowia
Szpital Promujący Zdrowie
Programy profilaktyczne
Szkoła Promocji Zdrowia
Spotkania edukacyjne
Dla pacjentów

Promocja Zdrowia

Szpital Promujący Zdrowie


Od 2004 roku Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
jest Szpitalem Promującym Zdrowie

Idea promocji zdrowia powstała pod koniec lat 70-tych i pojawiła się po raz pierwszy w Deklaracji Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ) przyjętej przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w 1977 roku.

Zgodnie z "Rekomendacjami wiedeńskimi" z 1997 r.:

 1. szpitale są instytucjami, w których pracuje wiele osób, przebywa na leczeniu znaczna liczba chorych, które są odwiedzane przez wiele osób, przez co istnieje szeroki "dostęp" do dużej części społeczeństwa;
 2. szpitale mogą być miejscem pracy tworzącym zagrożenia zdrowotne. Ryzyko stwarza nie tylko ekspozycja na różne środki toksyczne lub infekcje, ale także ekspozycja na czynniki chemiczne i fizyczne oraz stres zależny od rodzaju wykonywanej pracy i stopnia ponoszonej odpowiedzialności;
 3. szpitale są producentami znacznych ilości odpadów. Mogą one brać znaczący udział w zanieczyszczaniu środowiska, ale jednocześnie jako konsument wielu produktów, szpitale mogą promować produkty zdrowe i bezpieczne dla środowiska.

W kontekście strategii Zdrowia dla Wszystkich, Karty Ottawskiej odnoszącej się do promocji zdrowia oraz Karty Lubljańskiej, odnoszącej się do reformowania opieki zdrowotnej, Szpital Promujący Zdrowie powinien:

 1. promować ludzką godność, równość, solidarność i etykę zawodową, uwzględniając różnice potrzeb, wartości i kultury różnych grup społecznych;
 2. być zorientowany całkowicie na jakość (TQM), dobre samopoczucie pacjentów, ich rodzin i personelu, a także na ochronę środowiska;
 3. koncentrować się na zdrowiu, podchodząc do tego zagadnienia w sposób holistyczny, a nie tylko z punktu widzenia świadczeń leczniczych;
 4. ukierunkować swoją działalność na wspieranie osób dostarczających świadczenia zdrowotne w możliwie najlepszy sposób dla pacjentów i ich rodzin, co wpływa na proces zdrowienia;
 5. spożytkowywać zasoby w sposób właściwy z uwzględnieniem kosztu i efektywności;
 6. współdziałać z tak wieloma poziomami opieki zdrowotnej, jak tylko to jest możliwe.

Strategie wdrażania projektu Szpitali Promujących Zdrowie:

 1. uczestnictwo i zaangażowanie
 2. porozumiewanie się, informacja i edukacja,
 3. wykorzystywanie doświadczeń.

Szpitale, które chcą być członkami Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie powinny:

 1. uznać podstawowe zasady i strategie Rekomendacji Wiedeńskich,
 2. należeć do ich sieci krajowych,
 3. stosować się do zasad i przepisów ustanowionych na międzynarodowym poziomie przez członków Sieci Międzynarodowej, Światową Organizację Zdrowia oraz Instytucję Koordynującą.
 

Informacje ze strony internetowej Akademii Medycznej www.am.edu.pl