Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Polityka Jakości

MISJA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE


"Leczymy wiedzą i sercem"Nadrzędnym celem Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie jest udzielanie świadczeń medycznych na najwyższym poziomie oraz ciągłe ich doskonalenie tak, by najlepiej zaspokajać potrzeby naszych Pacjentów.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych
  • poszerzanie zakresu świadczonych usług medycznych
  • uzupełnianie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego
  • ustawiczne kształcenie kadr medycznych
  • poszukiwanie możliwości pozyskiwania nowych źródeł finansowania
  • zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia i znaczenia profilaktyki prozdrowotnej (edukacja zdrowotna, promocja zdrowia)
  • utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

"Jestem świadom odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Ufam, że jednoznaczne określenie kompetencji i odpowiedzialności dla określonych stanowisk pracy, ustalenie powiązań organizacyjnych przyczyni się do poprawy organizacji pracy. Wierzę, że prowadzenie szkoleń dla całego personelu w celu podnoszenia świadomości i roli w funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością uświadomi konieczność sygnalizowania problemów oraz podejmowania działań zapobiegających wystąpieniu niezgodności. Deklaruję zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.

Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości na ich stanowiskach pracy, Zobowiązuję pracowników również do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów."

PO Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Andrzej Kamasa