Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


KOORDYNATOR
lek. Przemysław Michalski
specjalista anestezjolog

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Karolina Piekutowska

KONTAKT

e-mail: oit@szpitalciechanow.com.pl

Ordynator (23) 67 30 248
Pielęgniarka Oddziałowa (23) 67 30 404
Sekretarka (23) 67 30 406
Dyżurka Lekarska OIT (23) 67 30 252
Dyżurka Lekarska
Anestezjologów
(23) 67 30 359
Punkt Pielęgniarski (23) 67 30 447


W oddziale leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu.

Wskazaniem do leczenia w oddziale jest :

 • ostra niewydolność oddechowa i krążeniowa,
 • przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca terapii respiratorem,
 • niewydolność oddechowa pooperacyjna,
 • zator tętnicy płucnej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • wstrząs o różnej etiologii,
 • stany nieprzytomności o różnej etiologii.

We współpracy z Oddziałem Nefrologicznym leczeni są pacjenci wymagający hemodializy i hemofiltracji.

Zespół terapeutyczny oddziału:

 • wykonuje znieczulenia do wszystkich operacji przeprowadzanych w bloku operacyjnym i oddziałach zabiegowych oraz salach intensywnego nadzoru kardiologicznego, SOR, pracowni tomografii komputerowej i endoskopii,
 • prowadzi leczenie i nadzór w 12-stanowiskowej sali Nadzoru Poznieczuleniowego w Bloku Operacyjnym,
 • leczy ból pooperacyjny
 • konsultuje pacjentów i wykonuje kaniulację żył centralnych we wszystkich oddziałach szpitalnych.
 • dwóch lekarzy specjalistów wykonuje w Bloku Operacyjnym wszczepienie portów naczyniowych

Do dyspozycji oddziału przez całą dobę jest zaplecze diagnostyczne szpitala.

Oddział posiada akredytację umożliwiającą szkolenia specjalizacyjne lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposażony jest w sprzęt (m.in. w respiratory stacjonarne, respiratory transportowe, monitor do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego ICP, pompa do żywienia dojelitowego, bronchofiberoskop, aparat RTG)