Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Oddział Kardiologiczny


KOORDYNATOR ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
lek. Maria Bala-Dzilińska

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Teresa Baprawska

KONTAKT
e-mail: kardiologia@szpitalciechanow.com.pl

Ordynator (23) 67 30 238
Dyżurka Lekarska (23) 67 30 317
(23) 67 30 493
Pielęgniarka Oddziałowa (23) 67 30 412
Dyżurka Pielęgniarska
- prawa strona
(23) 67 30 377
Dyżurka Pielęgniarska
- lewa strona
(23) 67 30 413
Sekretariat (23) 67 30 426
Pododdział Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego
(23) 67 30 327
(23) 67 30 320
Pododdział Rehabilitacji
Kardiologicznej.
(23) 67 30 503
Pracownia Hemodynamiczna (23) 67 30 463
(23) 67 30 278

Oddział Kardiologiczny jest wyposażony w sprzęt (m.in. w zestawy do prób wysiłkowych, aparaty USG - Echokardiografy, zestaw do badań ciśnienia metodą Holtera, zestaw do telemetrii, zestaw do badań EKG metodą Holtera, urządzenie do masażu klatki piersiowej, angiograf)

PODODDZIAŁY:
 — Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 — Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej
 — Pracownia Hemodynamiczna (z całodobowymi dyżurami Hemodynamicznymi)

PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Kardiologiczna
 — Poradnia Kontroli Stymulatorów
 — Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia
 — Pracownia Elektrofizjologii

Galeria OddziałuArchiwum

» Otwarcie Poddodziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej