Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Szpitalny Odział Ratunkowy


KOORDYNATOR
lek. Paweł Szewczyk
specjalista ortopedii i traumatologii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Urszula Kulesza

KONTAKT

e-mail: sor@szpitalciechanow.com.pl

Oddział SOR (23) 67 30 395
(23) 67 30 505
(23) 67 30 579
Pokój Ordynatora (23) 67 30 506
Dyżurka Lekarska (23) 67 30 403
Pokój Pielęgniarki
Oddziałowej
(23) 67 30 310
Izba Przyjęć Ogólna (23) 67 30 277
(23) 67 30 485

W Szpitalnej Oddziale Ratunkowym odbywa się segregacja medyczna i kwalifikacja pacjentów do poszczególnych oddziałów szpitalnych. Przyjęcia odbywają się w trybie nagłym i planowym przez całą dobę.

Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony jest w sprzęt (m.in. respiratory, rtg z ramieniem C i torem wizyjnym, aparat do hemoperfuzji, aparat USG, defibrylatory, zestawy do znieczulania, systemy do ogrzewania pacjenta, zestawy monitorujące) oraz leki ratujące życie. Dzięki temu, możliwe jest monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, zatruć, stanów drgawkowych, śpiączek, niewydolności oraz nagłego zatrzymania krążenia i oddechu u dorosłych i dzieci.