Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Oddział Wewnętrzny


KOORDYNATOR
lek. Barbara Krzyśpiak

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Agnieszka Duczman

PIELĘGNIARKA KORDYNUJĄCA
mgr Halina Kołakowska

KONTAKT

e-mail: wewnetrzny@szpitalciechanow.com.pl

Ordynator (23) 67 30 245
Dyżurka Lekarska (23) 67 30 371
(23) 67 30 488
Pielęgniarka Oddziałowa (23) 67 30 416
Sekretarka (23) 67 30 209
Dyżurka Pielęgniarska prawa (23) 67 30 372
Dyżurka Pielęgniarska lewa (23) 67 30 490
Hospicjum Domowe (23) 67 30 561

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu pokarmowego, układu oddechowego, krążenia, endokrynologiczną z cukrzycą, układu narządu ruchu. Opiekę nad pacjentami sprawuje dobrze wyszkolony zespół lekarski i pielęgniarski.
Pracownia Endoskopowa wyposażona jest w sprzęt (m.in. w nowoczesną myjnię endoskopową, videogastroskopy, videokolonoskop)

PODODDZIAŁY:
 — Pododdział Diabetologiczny
 — Pododdział Endokrynologiczny
 — Pododdział Gastroenterologiczny
 — Pododdziała Reumatologiczny
 — Pododdział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej

W Pododdziale Opieki Paliatywno-Hospicyjnej prowadzone jest leczenie zachowawcze, ukierunkowane na likwidowanie bądź minimalizowanie niepokojących objawów u pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Głównym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia, poprzez wykonywanie wszelkich działań leczniczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami i najnowszą wiedzą.

W skład pododdziału wchodzi wyjazdowy Hospicjum Domowego, obejmujący swoją opieką pacjentów z chorobą nowotworową przebywających w domu.

Od 2003 roku Oddział bierze coroczny czynny udział w Ogólnopolskiej Akcji " Hospicjum to też życie".

Hospicjum wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, m.in. wannę z hydromasażem i podnośnikiem, pulsoksymetr, materace p/odleżynowe, inhalatory, ssaki, koncentratory tlenu.

PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Endokrynologiczna
 — Poradnia Diabetologiczna
 — Poradnia Reumatologiczna