Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Oddział Nefrologiczny


KOORDYNATOR ODDZIAŁU
dr n. med. Wiesław Klatko

PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY
mgr Dariusz Zakrzewski

KONTAKT

e-mail: nefrologia@szpitalciechanow.com.pl

Ordynator (23) 67 30 417
Pielęgniarz Oddziałowy (23) 67 30 477
Sekretariat (23) 67 30 482
Pokój lekarski (23) 67 30 253,341
Sala Dializ nr 1 (23) 67 30 405
Sala Dializ nr 2 (23) 67 30 487
Sala Dializ nr 3 (23) 67 30 486
Sala Dializ nr 4 (23) 67 30 459
Sala Dializ
Separowanych
(23) 67 30 476
Poradnia Nefrologiczna
(23) 67 30 542


  Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ prowadzi następujące działalności:

 1. usługowo-leczniczą w zakresie:
 2. - diagnostyki i leczenia chorób nerek
  - hemodializoterapię w ostrej i w przewlekłej niewydolności nerek
  - dializę otrzewnową (CADO, ADO)
  - leczenie ostrych i przewlekłych powikłań dializoterapii
  - farmakoterapię w ramach programów lekowych we wtórnej nadczynności przytarczyc, niedokrwistości nerkopochodnej, w opornej hiperfosfatemii
  - świadczy konsultacje nefrologiczne dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych
  - prowadzi poradnię nefrologiczną

 3. Działalność dydaktyczno-szkoleniową
 4. -akredytacja oddziału na staże nefrologiczne w ramach innych specjalizacji
 5. Działalność naukową
 6. -uczestnictwo w badaniach klinicznych i obserwacyjnych

Oddział Nefrologiczny wyposażony jest w sprzęt (m.in. w aparaty do hemodializy - 16 stanowisk, aparaty do dializy otrzewnowej, własną stację uzdatniania wody) )

PODODDZIAŁY:
 — Stacja Dializ

PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Nefrologiczna