Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Oddział Neurologiczny


KOORDYNATOR
lek. Igor Kwaśniewski
specjalista neurologii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Mariola Kowalska

KONTAKT

e-mail: neurologia@szpitalciechanow.com.pl

Ordynator (23) 67 30 556
Dyżurka Lekarska (23) 67 30 552
Pielęgniarka Oddziałowa (23) 67 30 551
Pokój Badań (23) 67 30 562
Sala Intensywnego
Nadzoru
(23) 67 30 520
Dyżurka Pielęgniarska (23) 67 30 548
Sekretarka (23) 67 30 549


W Oddziale Neurologicznym leczeni są chorzy ze stwardnieniem rozsianym, padaczką, chorobami nowotworowymi układu nerwowego, zespołami bólowymi kregosłupopochodnymi, chorobą Alzheimera i Parkinsona, a w ramach Pododdziału Udarowego urazami niedokrwiennymi i krwotocznymi mózgu.

Oddział zajmuje się także diagnostyką i leczeniem innych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzona jest rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami CUN.

Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji lekarzy w dziedzinie neurologii. Prowadzone jest szkolenie i staże dla lekarzy innych specjalności, odbywają się zajęcia praktyczne studentów wydziału pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Oddział współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi w prowadzeniu programów naukowych.

Na wyposażeniu Oddziału Neurologicznego jest w sprzęt (m.in. w respirator stacjonarny, aparat do badań EMG, aparat EEG)

PODODDZIAŁY:
 — Pododdział Udarowy
 — Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Neurologiczna
 — Pracownia EEG
 — Pracownia EMG