Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej


KOORDYNATOR
Dr n. med. lek. Tomasz Poboży
specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Joanna Topczyńska

KONTAKT

e-mail: chirortop@szpitalciechanow.com.pl

Ordynator (23) 67 30 386
Dyżurka Lekarska (23) 67 30 385
Pielęgniarka Oddziałowa,
Sekretarka
(23) 67 30 420
Dyżurka Pielęgniarska (23) 67 30 384

Oddział świadczy pełen zakres usług chirurgii urazowo-ortopedycznej (w zakresie narządu ruchu).

PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej