Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Oddział Psychiatryczny


P.O. KOORDYNATORA
lek. Antoni Ferenc

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Joanna Łaszczych

KONTAKT
ul. Długa 9 (23) 67 25 933
Kontakt dla pacjentów i rodzin (23) 65 10 951

W Oddziale leczeni są pacjenci z powodu chorób psychicznych wymagających hospitalizacji i ostrych zaburzeń reaktywnych. Chorymi opiekuje się zespół terapeutyczny złożony z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów i pracownika socjalnego.

Oddział posiada łóżka detoksykacyjne (wymagane jest skierowanie, zgłoszenie w stanie trzeźwości). Detoksykacja jest początkiem leczenia odwykowego.

W oddziale prowadzona jest farmakoterapia, terapia zajęciowa i podtrzymująca. Działa społeczność terapeutyczna.

Poradnia Leczenia Uzależnień prowadzi terapię dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków, program wstępny, podstawowy program pogłębionej psychoterapii, grupę TAZA (trening asertywnych zachowań abstynenckich), program terapii dla współuzależnionych.

Oddział Psychiatryczny wyposażony jest w sprzęt (m.in. w lampy do fototerapii, sprzęt do muzyko terapii itp.)

Oddział Psychiatryczny zajął 14 miejsce w rankingu tygodnika WPROST w 2006 roku.

PODODDZIAŁY:
 — Pododdział Leczenia Uzależnień (detoksykacji)
 — Pododdział Dzienny Psychiatryczny
 — Pododdział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu

PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Zdrowia Psychicznego
 — Poradnia Leczenia Uzależnień
 — Poradnia Psychologiczna
 — Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
 — Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Galeria Oddziału