Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Oddział Pulmonologiczny


KOORDYNATOR
lek. Mirosław Kowalski

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Maria Siemianowska

KONTAKT

e-mail: pulmonologia@szpitalciechanow.com.pl

Ordynator (23) 67 30 285
Dyżurka Lekarska (23) 67 30 254
(23) 67 30 558
Dyżurka Pielęgniarska (23) 67 30 286
Sekretarka (23) 67 30 429
Sala Bronchoskopowa (23) 67 30 430
Izba Przyjęć (23) 67 30 294

Na wyposażeniu Oddziału Pulmonologicznego jest w sprzęt (m.in. videobronchoskopy, koncentratory tlenu, spirometr)

PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
 — Poradnia Alergologiczna
 — Pracownia Badań Czynnościowych
 — Pracownia Testów Alergologicznych
 — Pracownia Bronchoskopowa
 — Zespół Domowego Leczenia Tlenem

Galeria Oddziału