Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji


KOORDYNATOR
lek. Krystyna Kałużyńska
specjalista ortopedii-traumatologii i rehabilitacji medycznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Grażyna Derewicz

KONTAKT

e-mail: rehabilitacja@szpitalciechanow.com.pl

"Ciechanowskie Centrum (23) 672 47 20
Rehabilitacji" (23) 673 29 67

Rejestracja

20

Gabinet lekarski

21

Gabinet lekarski/Ultradźwięki

22

Elektroterapia

24

Sala gimnastyczna/Krioterapia

25

Terapia zajęciowa

26

Masaż limfatyczny

27

Masażysta

23

Gabinet ordynatora

28

Dyżurka lekarska

29

Pielęgniarka oddziałowa

30

Punkt pielęgniarski

31

W Oddziale prowadzona jest praktyczna nauka zawodu dla masażystów i terapeutów zajęciowych, studentów fizykoterapii, kosmetologii i pielęgniarstwa.

Oddział współpracuje z Towarzystwem Walki z Kalectwem i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, celem ukierunkowania osób niepełnosprawnych i ich rodzin na rehabilitację społeczną i zawodową.

Oddział ma zakontraktowane z NFZ usługi rehabilitacyjne ogólnoustrojowe w warunkach stacjonarnych.
Rehabilitacją stacjonarną kardiologiczną zajmuje się Oddział Kardiologiczny, rehabilitacją stacjonarną neurologiczną - Odział Neurologii.
W ramach kontraktu z NFZ jest możliwość skorzystania z porady lekarskiej rehabilitacyjnej w warunkach domowych i fizjoterapii domowej.
Nasi terapeuci posiadają wysokie kwalifikacje. Stosują metody konwencjonalne, neurofizjologiczne, reedukacji nerwowo-mięśniowej, terapię manualną, kinesiotaping, hipoterapię.
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii wyposażony jest w sprzęt (m.in. w komorę kriogeniczną, aparaty do krioterapii, lasery rehabilitacyjne, aparaty do terapii energią ultradźwiękową, aparaty do terapii prądami interferencyjnymi, aparaty do terapii zmiennym polem magnetycznym, ergometry, bieżnie treningowe, urządzenia do masażu Od 2013 r. Oddział funkcjonuję w nowej lokalizacji w budynku przy ul. Okrzei 8.


W STRUKTURACH ODDZIAŁU REHABILITACJI SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE DZIAŁAJĄ:
 — Oddział stacjonarny
 — Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 — Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
 —
 —