Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Oddział Onkologiczno-Hematologiczny


KOORDYNATOR
lek. Małgorzata Kuskowska-Czajka

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Marzena Szymczak

KONTAKT

e-mail: onkologia@szpitalciechanow.com.pl

Ordynator (23) 67 30 375
Dyżurka Lekarska IIIp. (23) 67 30 494,560
Dyżurka Lekarska IIp. (23) 67 30 244
Dyżurka Pielęgniarska IIIp. (23) 67 30 374
Dyżurka Pielęgniarska IIp. (23) 67 30 295
Pielęgniarka Oddziałowa (23) 67 30 414
Sekretarka (23) 67 30 415
Izba Przyjęć (23) 67 30 294

Oddział Onkologiczno-Hematologiczny wyposażony jest w sprzęt (m.in. w kardiomonitory, pompy infuzyjne)

PODODDZIAŁY:
 — Pododdział Hematologiczny

PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Onkologiczna - 236
 — Poradnia Hematologiczna - 494