Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczno-Hematologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Wewnętrzny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Dermatologiczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Rehabilitacji
Blok Operacyjny

Oddziały Szpitalne

Oddział Chirurgii Ogólnej


KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek.Paweł Gajdek

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Edyta Królewiecka

PIELĘGNIARKA KORDYNUJĄCA
Anna Cioch

KONTAKT

e-mail: chirurgia@szpitalciechanow.com.pl

Ordynator,
Sekretarka
(23) 67 30 380
Dyżurka Lekarska (23) 67 30 379
(23) 67 30 399
Pielęgniarka Oddziałowa (23) 67 30 418
Dyżurka Pielęgniarska (23) 67 30 378

PODODDZIAŁY:
 — Pododdział Chirurgii Onkologicznej
 — Pododdział Urologiczny

PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Chirurgii Ogólnej z pracownią Reografii
 — Poradnia Chirurgii Onkologicznej - 236
 — Poradnia Urologiczna - 237