Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Zakłady
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Bakteriologii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Patomorfologii
Zakład Pomocy Doraźnej
Centralna Sterylizatornia

Zakłady

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


KIEROWNIK
mgr Elżbieta Wasilewska
specjalista diagnostyki laboratoryjnej

KONTAKT
Kierownik (23) 67 30 287
Rejestracja
i Prac. Hematologiczna
(23) 67 30 370
Pomieszczenie
Administracyjne
(23) 67 30 436

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje pełną diagnostykę laboratoryjną w zakresie analityki ogólnej, hematologii, koagulologii, chemii klinicznej i immunochemii.

Medyczne labolatorium diagnostyczne i pracownia serologii z Bankiem krwi pracuje w systemie całodobowym, również w soboty, niedziele i święta. Wykonywane są badania dla potrzeb oddziałów i poradni szpitalnych, oraz kontrahentów poza szpitalnych.

Realizowane są również badania komercyjne. Formularz skierowania do pobrania na stronie. Zakład posiada system informatyczny, pozwalający na przyjmowanie zleceń, eksport wyników i przechowywanie danych w formie elektronicznej. Wyniki badań odbierane są indywidualnie lub za upoważnieniem.

Najlepszą rekomendacją ZDL jest zaufanie pacjentów i lekarzy. ZDL uczestniczy w zewnetrznych krajowych i miedzynarodowych programach kontroli jakości w zakresie biochemi, hematologii, koagulologii immunochemii i serologii immunotransfuliologicznej.

PRACOWNIE:
 — Pracownia Analityki Ogólnej
 — Pracownia Hematologii
 — Pracownia Gospodarki Kwasowo-Zasadowej
 — Pracownia Białek
 — Pracownia Chemii Klinicznej
 — Pracownia Koagulologii
 — Pracownia Hormonów i Markerów
 — Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi

Do pobrania