Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Zakłady
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Bakteriologii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Patomorfologii
Zakład Pomocy Doraźnej
Centralna Sterylizatornia

Zakłady

Zakład Bakteriologii


KIEROWNIK
mgr Anna Sakowska
Specjalista Mikrobiologii Medycznej

Z-CA KIEROWNIKA
mgr Alina Grochowska
mikrobiolog

KONTAKT
Kierownik (23) 67 30 261
Prac. Mikrobiologii Klinicznej (23) 67 30 262
Prac. Zakażeń Jelitowych (23) 67 30 262
Prac. Wirusologii (23) 67 30 213
Prac. Serologii (23) 67 30 352
Prac. Gruzlicy (23) 67 30 440
Prac. Pożywek (23) 67 30 441
Zmywalnia (23) 67 30 444

Zakład wykonuje pełną diagnostykę w zakresie mikrobiologii, serologii, wirusologii i mikologii.

Wysoka jakość wykonywanych badań potwierdzona jest Certyfikatem Jakości Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Do pobrania