Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Zakłady
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Bakteriologii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Patomorfologii
Zakład Pomocy Doraźnej
Centralna Sterylizatornia

Zakłady

Zakład Diagnostyki Obrazowej


KIEROWNIK
lek. Janina Ślączka

KONTAKT
Kierownik (23) 67 30 508
Kierownik zespołu
techników
(23) 67 30 528
Gabinet Lekarski (23) 67 30 439
Gabinet Opisowy (23) 67 30 454
Gabinet Techników (23) 67 30 266
Prac. Mammografii (23) 67 30 527
Prac. Tomografii
Komputerowej
(23) 67 30 302
Prac. USG (23) 67 30 437
Prac. Badań
Doplerowskich
(23) 67 30 574
Prac. Rezonansu Magn.
(konsole)
(23) 67 30 458
Rejestracja RTG i USG
(23) 67 30 264
Rejestracja
Tomograf i Rez. Magn.
(23) 67 30 526

PRACOWNIE:
 — Pracownia Rentgenodiagnostyczna
 — Pracownia Tomografii Komputerowej
 — Pracownia USG
 — Pracownia Mammografii
 — Pracownia Badań Doplerowskich
 — Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Do pobrania

Archiwum