Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Zakłady
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Bakteriologii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Patomorfologii
Zakład Pomocy Doraźnej
Centralna Sterylizatornia

Zakłady

Zakład Patomorfologii


KIEROWNIK
lek.Anna Onyszczuk-Jurczak

KONTAKT
Kierownik (23) 67 30 329
Sekretariat (23) 67 30 330

PRACOWNIE:
 — Pracownia Histopatologiczna
 — Pracownia Cytologii Ginekologicznej
 — Pracownia Autopsyjna
 — Pracownia Immunohistochemiczna
 — Pracownia Biopsji Aspiracyjnej Cienkoigłowej
 — Prosektorium