Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Zakłady
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Bakteriologii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Patomorfologii
Zakład Pomocy Doraźnej
Centralna Sterylizatornia

Zakłady

Zakład Pomocy Doraźnej - ul. Powstańców Wielkopolskich 2


KIEROWNIK ZAKŁADU:

mgr Krzysztof Malinowski
Specjalność ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne

KONTAKT

e-mail: zpd@szpitalciechanow.com.pl

Dyspozytornia 500 131 631
Kierownik

(23) 673 05 75

(centrala/fax) (23) 672 44 88
Sekretariat (23) 673 05 75
  Zakład Pomocy Doraźnej posiadający w swojej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego: specjalistyczny i podstawowe jest w całodobowej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w obszarze działania rejonu operacyjnego 14.02 - Płock.

  W Zakładzie Pomocy Doraźnej w zespołach ratunkowych jest zatrudnionych 28 ratowników medycznych ( w tym 8 specjalistów ratownictwa medycznego) oraz 5 pielęgniarzy ( w tym 2 specjalistów pielęgniarstwa ratunkowego).

  Nasze ambulanse ratunkowe to dwa Volkswageny Craftery zakupione w 2012 roku, jeden Fiat Ducato Maxi zakupiony w 2016 roku oraz ambulans zapasowy Renault Master zakupiony w 2006 roku,wyposażone we wszystkie środki niezbędne do podjęcia medycznych czynności ratunkowych w miejscu zdarzenia oraz podczas transportu chorego do szpitala.

  Dysponujemy także Zespołem Transportu Medycznego na bazie Volkswagena T5 Hornis zakupionego w 2007, który może być wykorzystywany przez oddziały szpitalne celem transportu pacjenta do ośrodków o wyższej referencyjności. Ambulans ten jest wyposażony w standardzie karetki ratownictwa medycznego.

  Zakład Pomocy Doraźnej świadczy także usługi Transportu Sanitarnego w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Tego typu zlecenia wykonujemy ambulansem na bazie Fiata Ducato zakupionego w 2016 roku.

  Poza działalnością podstawową w Zakładzie Pomocy Doraźnej szkolimy przyszłe kadry ratowników medycznych, pielęgniarek oraz lekarzy w postaci praktyk studenckich oraz staży podyplomowych i specjalizacyjnych. Zabezpieczamy medycznie również imprezy sportowe jak i rozrywkowe.


W skład Zakładu wchodzą:

 — Biuro Wezwań
 — Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego
 — Specjalistyczne Zespoły Ratownictwa Medycznego
 — Zespół Transportu Medycznego
 — Transport Sanitarny

Ilość interwencji w roku 2016: 5600Galeria Oddziału