Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Zakłady
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Bakteriologii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Patomorfologii
Zakład Pomocy DoraĽnej
Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia


KIEROWNIK
mgr Bożena Michniak
specjalista w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia


Członek Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

KONTAKT
Kierownik (23) 67 30 318


Zadaniem Centralnej Sterylizatorni jest przygotowanie do sterylizacji i sterylizacja powierzonych narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego i innych materiałów medycznych niezbędnych do realizacji procesów diagnostycznych i leczniczych zgodnie z przyjętymi standardami i wymogami w tym zakresie(dla wszystkich jednostek i komórek pionu działalności podstawowej)

W 2010r. uruchomiono w innej lokalizacji i wyposażono od nowa Centraln± Sterylizatornię z trzema wydzielonymi strefami roboczymi: brudn±, czyst± i steryln± co gwarantuje zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęcia do wydania materiału sterylnego. Sterylizację przeprowadzamy za pomocą pary wodnej w nadci¶nieniu w temp.134 oC i 121 oC oraz tlenku etylenu - sterylizacja niskotemperaturowa.

Zastosowanie właściwej technologii w oparciu o normy i procedury, realizowanej przez doświadczony i fachowy personel, wysokiej jakości profesjonalnych opakowań, nowoczesnych urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji gwarantuje wysok± jakość usług oraz bezpieczeństwo wyrobów.

Centralna Sterylizatornia pracuje w systemie 24 godzinnym z wyj±tkiem dyżuru nocnego w soboty, niedzielę i ¶więta.

¶wiadczymy usługi dla podmiotów zewnętrznych w ramach zawartych umów.

Materiał do sterylizacji przyjmujemy codziennie, po wstępnej dezynfekcji u użytkownika.

Gwarantujemy profesjonaln± i terminow± realizację zleceń.