Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

 1. Dziecko hospitalizowane w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie
 2. Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu
 3. Pobyt rodziców z dzieckiem w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie
 4. Dzieci w naszym szpitalu:
 5. Szpital Przyjazny dziecku 10 kroków do Udanego Karmienia Piersią
 6. Porady Laktacyjne
 7. Dzieciaki Mazowsza - tele-konsultacje kadiologiczne
 8. Bezpłatna edukacja dla kobiet w ciąży i mam karmiących

Dziecko hospitalizowane w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Hospitalizacja jest dla dziecka sytuacją nową, trudną, a także zagrażającą jego funkcjonowaniu i rozwojowi fizycznemu, jak również psychicznemu.
Szpital w odróżnieniu od naturalnego środowiska domowego – to dla dziecka środowisko obce. Pozbawia je stałej obecności matki, kojarzącej mu się z poczuciem bezpieczeństwa, a także innych, bliskich osób, ogranicza możliwość zaspokojenia wielu ważnych potrzeb.
Dziecko, przebywające w szpitalu wymaga szczególnej ochrony przed cierpieniem fizycznym i psychicznym. Przy zaniedbaniach w tym względzie może się zdarzyć, że mały pacjent opuści szpital zdrowy fizycznie, natomiast z okaleczoną psychiką. Znane są przypadki dzieci, dla których sam pobyt w szpitalu był bardziej dotkliwy, niż przebyta choroba i leczenie, jakie zastosowano. Zdarza się, że skutki urazu, jakim jest pobyt w szpitalu są niezwykle silne i pozostają na całe życie. Nawet po powrocie do zdrowia u wielu dzieci pozostają przykre wspomnienia, jakie przywołuje biały kolor, przypominający fartuch personelu medycznego.
Wyrazem troski o ograniczenie stresogennego wpływu środowiska szpitalnego na chore dziecko są:
- hospitalizacja małych dzieci wraz z matkami
- skracanie okresu pobytu w szpitalu do niezbędnego minimum
Aby ograniczyć występowanie stresu psychicznego u dzieci hospitalizowanych, w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wprowadzono:
- politykę „otwartych drzwi” – szpital jest środowiskiem przyjaznym dzieciom i ich rodzicom, którzy mogą opiekować się dzieckiem w szpitalu przez cały dzień, a w wyjątkowych przypadkach także i w nocy
- personel szpitala zachęca i uczy rodziców, jak pomagać dziecku w szpitalu i jak współpracować z personelem, aby leczenie dziecka było efektywne
- dziecko w szpitalu jest traktowane z wyrozumiałością i życzliwością – chroni się je przed cierpieniem psychicznym i fizycznym, dba o dobre samopoczucie, respektuje jego prawa i potrzeby.

Przewodnicząca Zespołu

monitorującego utrzymanie standardów

Szpitala Przyjaznego Dziecku

lek. med. Ewa Rogalska


Lekarz Pediatra

Specjalista Neonatolog

Ordynator Oddziału Neonatologicznego


Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, przestrzega zapisów
Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu.

Karta powstała na podstawie Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, ratyfikowanej przez Polskę i stanowi zbiór 10 praw, które powinny być przestrzegane w każdym europejskim szpitalu lub oddziale dziecięcym.

Karta daje Rodzicom i Dzieciom prawo do informacji o stanie zdrowia i prowadzonym leczeniu oraz pozwala im uczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących postępowania medycznego.


Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu

 1. Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu, pod opieką Poradni lub na oddziale dziennym.

 2. Powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu Rodzice lub Opiekunowie. Nie powinno być żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających - bez względu na wiek Dziecka.

 3. Rodzicom należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem z Dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać im w pozostawaniu przy Dziecku. Pobyt Rodziców nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę zarobków. Aby mogli oni uczestniczyć w opiece nad Dzieckiem, powinni być na bieżąco informowani o sposobie postępowania i zachęcani do aktywnej współpracy.

 4. Dzieci i Rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji, a w przypadku Dzieci, w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości pojmowania. Należy starać się o łagodzenie i unikanie zbędnych stresów fizycznych i emocjonalnych u Dziecka w związku z jego pobytem w szpitalu.

 5. Dzieci i ich Rodzice mają prawo współuczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia. Każde Dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi.

 6. Dzieci powinny przebywać razem z innymi Dziećmi w podobnym wieku. Nie należy umieszczać Dzieci razem z dorosłymi.

 7. Dzieci powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia. Ich otoczenie powinno być tak zaprojektowane, urządzone i wyposażone, aby zaspokajało dziecięce potrzeby.

 8. Przygotowanie i umiejętności personelu muszą zapewniać zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych Dzieci.

 9. Zespół opiekujący się Dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia.

 10. Dzieci powinny być traktowane z taktem i wyrozumiałością. Ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, umożliwia dzieciom leczonym w oddziałach szpitalnych całodobowy pobyt z rodzicami/opiekunami.

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora Szpitala, w sprawie odpłatności za łóżko typu hotelowego dla opiekunów dzieci leczonych w oddziałach szpitalnych, bezpłatnie towarzyszyć dziecku w hospitalizacji i korzystać z łóżka hotelowego mogą:

 • matki karmiące dzieci do 1 roku życia oraz inne osoby bliskie opiekujące się dzieckiem do 1 roku życia

 • opiekunowie dzieci mających orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności (bez względu na wiek dziecka )

W przypadku pozostałych dzieci, koszt łóżka hotelowego dla rodziców/opiekunów wynosi:

 • od 1 do 7 dnia pobytu – 10 zł za każdą dobę
 • od 8 dnia pobytu – 5 zł za każdą dobę pobytu.

 • W lutym 2014r. zespół ratownictwa medycznego w ciechanowskich karetkach pogotowia, powiększyła się o jeszcze jednego członka - Misia Ratownika specjalistę w zakresie pomocy najmłodszym Pacjentom.

  Miś Ratownik, to przytulanka, która uosabia w świadomości dziecka domowe ciepło, czują i serdeczną bliskość rodziców, czyli wszystko to, co dziecko traci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Każdy mały Pacjent, przewożony ciechanowską karetką dostaje pluszową maskotkę.

  Zbiórkę pluszowych Misiów Ratowników, zorganizowali zaprzyjaźnieni ze Szpitalem wolontariusze.


  Dzieci hospitalizowane w Oddziałach Dziecięcym, Chirurgii Dziecięcej, Okulistycznym, Laryngologicznym i Obserwacyjno-Zakaźnym mogą za darmo dzwonić do swoich bliskich, korzystając z kolorowych aparatów telefonicznych zamontowanych w ramach programu „Telefon do Mamy”.

  Aparaty telefoniczne zostały zainstalowane w oddziałach szpitalnych dzięki współpracy z Fundacją Orange, która również zapewnia bezpłatne karty telefoniczne dla małych Pacjentów.


  W ramach współpracy z Fundacją Orange, w Oddziale Dziecięcym oraz w Ciechanowskim Centrum Rehabilitacji powstał "Bajkowy Kącik”.

  Jest to kolorowy, dobrze wyposażony pokój do nauki i zabawy. W Bajkowym Kąciku zawsze jest gwarno i wesoło. Dzieci bawią się tu, czytają książeczki, oglądają bajki.  W marcu 2003r. Oddział Chirurgii Dziecięcej stał się „Oddziałem Motylkowym”, objętym patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”.

  W ramach nawiązanej współpracy, Fundacja sfinansowała zakup farb i przyborów malarskich. Białe sale zmieniły się w kolorowy, bajkowy świat za sprawą talentu plastycznego pracujących w Szpitalu Iwony Winiarskiej i Kingi Jakubowskiej. Przy okazji w Oddziale przeprowadzono remont podłogi, która jest teraz kolorowa, antypoślizgowa i odporna na ścieranie

  Okazjonalnie w oddziałach pediatrycznych prowadzony jest wolontariat. Wolontariusze czytają małym pacjentom bajki oraz organizują im czas wolny  Szpital Przyjazny Dziecku


  Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie w 1994 roku jako jeden z pierwszych szpitali w Polsce zdobył tytuł ,,Szpitala Przyjaznego Dziecku”.

  W celu przywrócenia prawidłowego sposobu żywienia dzieci na całym świecie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) stworzyły inicjatywę “Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Szpitale, które są odznaczone tym tytułem wypełniają "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". Wdrożenie “10 kroków” wymaga zmian w organizacji pracy oddziału położniczo – noworodkowego.

  Przemyślane przeobrażenia stwarzają szansę, aby oddział odpowiadał zasadom nowoczesnej opieki położniczo-noworodkowej. Jednak najważniejsze zmiany dotyczą wdrożenia nowych zasad postępowania z kobietą rodzącą i położnicą. Zasady wymagają poszanowania godności i prawa kobiet, a w szczególności prawa matek karmiących, oraz prawa do opieki medycznej najwyższej jakości w zgodzie z Zaleceniami WHO.

  Każda placówka, która zdobędzie tytuł jest porównywalna z odznaczonymi placówkami z całego świata, a jej sposób postępowania służy w pełni dobru dziecka i matki umożliwiając karmienie piersią. Jednocześnie w takiej placówce jest w pełni przestrzegany "Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece", dając szansę matkom na podjęcie decyzji o karmieniu dziecka opartej na współczesnej wiedzy medycznej, a nie na reklamie. W Polsce jest obecnie 90 Szpitali Przyjaznych Dziecku.

  Korzyści Karmienia Piersią

  Karmienie piersią, zgodnie ze współczesną wiedzą, jest jedynym sposobem żywienia niemowląt i małych dzieci zapewniającym im optymalny stan zdrowia i rozwój, zgodnie z ostatnim stanowiskiem Amerykańskiej Akademii Pediatrii.

  Pokarm kobiecy jest substancją unikalną, żywą, dostosowującą swój skład w każdej chwili do potrzeb wzrastającego organizmu noworodka, niemowlęcia i małego dziecka. Jest wspaniałą, swoistą gatunkowo, niemożliwą do podrobienia substancją odżywczą, a dodatkowo zapewnia ochronę immunologiczną dziecku na cały okres karmienia, a nawet później.

  Im więcej pokarmu dziecko otrzymuje tym efekt ochronny jest lepszy. Stąd najlepsze efekty ochronne ma wyłączne karmienie piersią, czyli podawanie dziecku tylko mleka matki (z dopuszczeniem witamin, leków itp.). Tak karmione niemowlę uznano za wzorzec wzrostu, zdrowia i rozwoju, z którym mają być porównywane inne metody żywienia. Również Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby karmić wyłącznie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia, a następnie rozszerzając dietę dziecka kontynuować karmienie 2 lata lub dłużej. (WHA 55.25/2002)

  Karmienie piersią stwarza unikalną, pozytywną więź między matką a dzieckiem. Te pozytywne relacje wpływają korzystnie na kształtowanie się dobrych relacji w całej rodzinie.

  Karmienie piersią jest tanie i wygodne. Mleko matki jest zawsze świeże, ciepłe, w każdej chwili gotowe do podania dziecku (w nocy, w podróży, u znajomych). Koszty są niewielkie (zdrowe odżywianie matki, ew. odciągacz pokarmu) w porównaniu z kosztami mleka modyfikowanego, akcesoriów do żywienia sztucznego, ewentualnego częstszego leczenia, hospitalizacji, zwolnień lekarskich rodziców.  PAMIĘTAJ!

  Karmienie naturalne jest przyjazne dla środowiska, jest niewyczerpanym i odnawiającym się źródłem pożywienia.

  Najważniejsze warunki, które należy spełnić, aby uzyskać tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku sformułowane zostały w formie „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Są to zasady, którymi koniecznie musi się kierować każdy szpital posiadający ten tytuł.

  Krok 1:
  Personel szpitala posiada sformułowane na piśmie zasady postępowania w zakresie karmienia piersią.

  W szpitalu realizującym zasady "Dziesięciu kroków", kobiety mają prawo zapoznać się z podstawowymi założeniami tego programu (spisane zasady znajdują się w widocznych miejscach w szpitalu). Ponadto w każdym okresie pobytu w szpitalu (przed porodem, w czasie porodu i po porodzie), kobiety powinny odczuwać stosowanie w praktyce przyjętych przez szpital zasad. Oczekując na narodziny dziecka, rodzice mają zapewniony dostęp do ulotek, broszur, otrzymują wskazówki na temat literatury o karmieniu piersią i opieki nad dzieckiem. W czasie porodu personel stwarza komfort psychiczny i fizyczny, aby kobieta mogła bez przeszkód rozpocząć karmienie piersią.

  Krok 2:
  Personel szpitala stosuje w swojej pracy zasady sprzyjające karmieniu piersią.
  Przeszkolony personel szpitala, znający korzyści karmienia piersią, stosujący swoją wiedzę w praktyce, jest bardziej przyjaźnie nastawiony do matki i Jej karmionego piersią dziecka. Kobiety mogą liczyć na wsparcie i pomoc w przypadku trudności laktacyjnych, zgodnie z najnowszą wiedzą.

  Krok 3:
  Personel szpitala informuje kobiety w ciąży o korzyściach i postępowaniu podczas karmienia piersią.

  Rodzice oczekując na narodzenie dziecka, z pewnością myślą o sposobie karmienia noworodka. Wiedzę o karmieniu piersią (korzyściach, dobrym rozpoczęciu itp.), mogą zdobywać poprzez poradnie ginekologiczną oraz szkołę rodzenia funkcjonującą w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

  Krok 4:
  Personel szpitala pomaga matkom w rozpoczęciu karmienia piersią w ciągu pół godziny po urodzeniu dziecka.
  Personel szpitala umożliwia matce przytulenie noworodka bezpośrednio po porodzie i zapewnia mu możliwość ssania piersi. Dla zwiększenia odporności dziecka ważne jest, aby jego pierwszym pokarmem było mleko matki (tzw. siara). Ssanie piersi zaraz po porodzie dodatnio wpływa również na organizm kobiety. Produkowana wtedy oksytocyna ułatwia odklejanie się łożyska i obkurczanie macicy. Bardzo ważny jest również kontakt skóry dziecka z ciałem matki.

  Krok 5:
  Personel szpitala pokazuje matkom, jak karmić piersią i jak podtrzymywać laktację, nawet gdyby zaszła konieczność oddzielenia od dziecka.
  Pacjentka otrzymuje od personelu szpitala porady jak należy karmić piersią i jak utrzymać laktację (wraz z możliwością przećwiczenia tego w praktyce). Bardzo ważna jest odpowiednia fachowa pomoc przy pierwszym przystawianiu dziecka do piersi oraz porady dotyczące odciągania pokarmu.

  Krok 6:
  Personel szpitala nie podaje noworodkom żadnego innego jedzenia czy picia, niż mleko z piersi, z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych.
  Pokarm matki jest najbardziej odpowiedni dla dziecka. Nawet jeżeli Maluch nie może ssać bezpośrednio z piersi lub ma z tym trudności, może być dokarmiany pokarmem matki. Dobrym sposobem na podawanie dodatkowego pokarmu jest pipetka, kieliszek, dren lub strzykawka. Dokarmianie noworodka pokarmem podawanym za pomocą butelki, może zaburzyć odruch ssania u dziecka. Ważne jest, aby piersi były regularnie opróżniane z pokarmu, dzięki czemu laktacja zostanie utrzymana na odpowiednim poziomie. Dokarmianie dziecka powinno odbywać się zawsze z konkretnej przyczyny, na pisemne zlecenie lekarza.

  Krok 7:
  W szpitalu funkcjonuje system rooming-in, umożliwiający matce przebywanie w pokoju razem z dzieckiem.
  Dzięki możliwości przebywania razem z dzieckiem (od porodu aż do opuszczenia szpitala), matka może karmić malucha według potrzeb (jego i swoich). Może także uczestniczyć w pielęgnacji swojego dziecka i przytulać je zawsze kiedy obydwoje mają na to ochotę. Rola matki nie polega na zastępowaniu pielęgniarki/ położnej w opiece nad dzieckiem. Kobieta zawsze ma możliwość skorzystania z pomocy i fachowych porad personelu opiekującego się Nią i dzieckiem.

  Krok 8:
  Personel szpitala zachęca i ułatwia karmienie piersią na żądanie.
  Mając możliwość ciągłej obserwacji dziecka, matka zawsze może zaspokoić jego potrzeby. Jeżeli dziecko ssie rączki, kręci główką, poszukuje czy cicho płacze, najprawdopodobniej jest głodne. Karmienie powinno odbyć się również w przypadku uczucia przepełnienia w piersiach, nawet jeśli dziecko nie domaga się ssania piersi. Jedno karmienie powinno trwać aż do momentu zakończenia ssania i wypuszczenia brodawki przez dziecko. W ciągu doby zaleca się przynajmniej 8 karmień. Ten krok jest możliwy do spełnienia tylko wtedy, gdy matka przebywa w pokoju razem z dzieckiem. Należy pamiętać równocześnie, że obchody, procedury medyczne, wizyty gości czy posiłki powinny być dostosowane do rytmu karmień.

  Krok 9:
  Personel szpitala nie podaje smoczków niemowlętom karmionym piersią.
  Dziecko w inny sposób ssie mleko z piersi niż przez smoczek (czy kapturek ochronny zakładany na pierś). Użycie smoczka na butelce zaburza funkcję ssania piersi i może prowadzić do zaniku pokarmu, nieprawidłowego przyrostu masy ciała noworodka lub innych problemów w karmieniu piersią. Nie powinno się również używać smoczków do uspokajania dziecka. Dziecko przyzwyczajone do ssania piersi (zwłaszcza w pierwszych tygodniach życia) może mieć problemy w prawidłowym uchwyceniu piersi, jak również w efektywnym ssaniu przy użyciu odpowiedniej siły. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych problemów podczas karmienia przez kapturek. Stosowanie smoczków u dzieci może zwiększać ryzyko wad zgryzu i zakażeń. Jeżeli istnieje konieczność dokarmiania dziecka, personel nie powinien używać do tego celu smoczków. Matka ma prawo do instruktażu na temat innych sposobów podawania pokarmu dziecku i stosowania tych metod w praktyce.

  Krok 10:
  Personel szpitala angażuje się w tworzenie i pracę grup kobiet wspierających się w karmieniu piersią i kieruje do nich karmiące matki wypisywane ze szpitala lub będące pod opieką przychodni.
  Problemy z karmieniem piersią pojawiają się najczęściej po opuszczeniu szpitala. Wśród proponowanych form pomocy, można wybrać Poradnię Laktacyjną lub porady położnej podczas wizyty patronażowej w domu.  Ordynator

  Oddziału Neonatologicznego

  lek. med. Ewa Rogalska
  WSPIERANIE KARMIENIA PIERSIĄ I PORADNICTWO LAKTACYJNE W ODDZIAŁACH: POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYM I NEONATOLOGII SPESJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE


  Aby przywrócić prawidłowy sposób żywienia dzieci na całym świecie, Światowa Organizacja Zdrowia i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) stworzyły inicjatywę "Szpitala Przyjaznego Dziecku". Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie odznaczony tytułem "Szpital Przyjazny Dziecku" w 1994r., spełnia warunki zawarte w dokumencie " Ochrona, Propagowanie i Wspieranie Karmienia Piersią" - szczególna rola placówek służby zdrowia (WHO/ UNICEF 1989r.). Warunki te zostały ujęte w "10 Krokach do Udanego Karmienia Piersią".

  Organizacja opieki w oddziałach: Położniczo-Ginekologicznym i Neonatologii Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie umożliwia położnicom karmienie naturalne. Zapewnia prawidłowe rozpoczęcie i kontynuowanie laktacji oraz wsparcie w kolejnych dniach laktacji poprzez realizację "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". Ponadto obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. W rozporządzeniu przedstawiono zadania personelu medycznego w zakresie zapewnienia warunków do prawidłowego przebiegu laktacji, a za tym idzie do właściwego odżywiania noworodka.
  Personel medyczny oddziałów Położniczo- Ginekologicznego i Neonatologii stosuje sporządzone na piśmie zasady postępowania sprzyjające karmieniu piersią.

  • Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie fizjologii laktacji i postępowania w najczęstszych problemach laktacyjnych.

  • Ciężarne hospitalizowane w Oddziale Patologii Ciąży są edukowane w zakresie korzyści wynikających z karmienia piersią dla dziecka i matki oraz zasad postępowania podczas karmienia.

  • Bezpośrednio po porodzie położna umożliwia dziecku nieprzerwany kontakt z matką "skóra do skóry" i pomaga w inicjacji karmienia.

  • Matki przebywają razem z dziećmi na sali od porodu do wypisu (system rooming-in). Położne i pielęgniarki pomagają w przyjęciu prawidłowej pozycji oraz przystawieniu dziecka do piersi.

  • Położne i pielęgniarki zachęcają do karmienia piersią na żądanie (dziecka i matki), czyli zawsze, gdy dziecko wydaje się głodne (lub tak często, jak często chce ono ssać pierś).

  • Jeżeli matka wyraża zamiar karmienia mieszanką dla niemowląt, wówczas lekarz przekazuje informacje na temat ryzyka i niedogodności związanych z niekarmieniem piersią, tak aby decyzję podejmowała w pełni świadomie. Podjęta decyzja o niekarmieniu piersią jest udokumentowana i szanowana oraz udzielona jest pomoc w jej realizacji.  PORADNICTWO LAKTACYJNE

  Na rozwój współczesnego poradnictwa laktacyjnego wpłynęły badania dotyczące korzyści wynikających z karmienia piersią i znaczenie psychicznej więzi między matką a dzieckiem oraz śmiertelność dzieci karmionych sztucznymi mieszankami. Profesjonalne poradnictwo laktacyjne jest dziedziną, która w ostatnich latach rozwija się w Polsce intensywnie. Pierwsza poradnia laktacyjna powstała w 1987r. w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, kolejne - przy Szpitalach Przyjaznych Dziecku.

  Poradnictwo laktacyjne jest nauką interdyscyplinarną, wykorzystuje wiedzę z wielu dziedzin medycyny oraz psychologii. Wymaga odpowiedniego, wielogodzinnego szkolenia teoretycznego i praktycznego pod okiem doświadczonych trenerów. Osoby, które spełniają wymagania wstępne, odbędą odpowiedni cykl kształcenia i nabędą doświadczenie w pracy z matkami karmiącymi piersią mogą zweryfikować swoją wiedzę przez przystąpienie do egzaminów zewnętrznych i uzyskanie jednego z dwóch znanych certyfikatów:

  • IBCLC - Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny
  • CDL - Certyfikowany Doradca Laktacyjny

  Konsultanci i doradcy laktacyjni stanowią element zespołu terapeutycznego zajmującego się matką i dzieckiem. Są przygotowani, aby uczyć matki prawidłowego postępowania w laktacji, udzielać im pomocy i wsparcia w okresie okołoporodowym, rozwiązywać problemy laktacyjne, podawać zalecenia laktacyjne, dobierać sprzęt do odciągania i karmienia niemowląt. Zajmując się jedną wąską dziedziną są w stanie poświęcić matce odpowiednią ilość czasu. Indywidualne poradnictwo laktacyjne jest jedną z najskuteczniejszych form pomocy matce karmiącej piersią.  DOKUNUJĄC WYBORU SZPITALA WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
  JAKIE JEST PODEJŚCIE PERSONELU DO KARMIENIA PIERSIĄ

  W oddziale Położniczym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie jest zatrudniona położna - CERTYFIKOWANY DORADCA LAKTACYJNY, która pracuje w zespole terapeutycznym zajmującym się opieką nad matką i dzieckiem.  Zespół terapeutyczny w opiece nad matką karmiącą i dzieckiem.


  Najbardziej skuteczną drogą do udanego karmienia piersią jest bezpośrednie wsparcie przed i po porodzie, jak również po wyjściu ze szpitala.


  Doradca laktacyjny prowadzi poradnictwo laktacyjne:
  • edukuje ciężarne hospitalizowane w oddziale Patologii Ciąży w zakresie korzyści wynikających z karmienia piersią (wpływ karmienia piersią na zdrowie matki i dziecka) i prawidłowych zasad postępowania w laktacji od porodu do końca karmienia,  • przeprowadza instruktaż matki w zakresie prawidłowego przystawiania dziecka do piersi (prawidłowa pozycja matki i dziecka, prawidłowe uchwycenie piersi i ssanie), kontroluje cechy dobrego przystawiania i pozycji przy piersi, a w razie potrzeby oferuje pomoc,  • przekazuje informacje na temat zasad postępowania w laktacji (karmienie według potrzeb dziecka i matki, jak często należy karmić, jak długo dziecko powinno ssać pierś,

  • zachęca matki do przystawiania noworodka do piersi po zaobserwowaniu wczesnych oznak głodu (czuwanie, zwiększona aktywność, poruszanie ustami, odruch szukania),

  • edukuje matki w zakresie rozpoczęcia i utrzymania laktacji, kiedy dziecko z różnych przyczyn nie ssie piersi:

   • - dziecko nie może być karmione piersią ze względu na swój stan (np. wcześniak, dziecko chore),

   • - matka jest oddzielona od dziecka,

   • - istnieją czasowe przeciwwskazania do karmienia piersią (np. przyjmowanie niektórych leków przez matkę),

   • - dziecko nie umie lub nie chce ssać piersi

  • motywuje matki do karmienia piersią poprzez ukazanie korzyści płynących z karmienia piersią,

  • edukuje matki w zakresie sposobów odciągania pokarmu i przechowywania pokarmu,

  • przeprowadza instruktaż ręcznego odciągania pokarmu,

  • edukuje matki w zakresie wskaźników skutecznego karmienia piersią,

  • rozwiązuje trudne problemy laktacyjne:

   • postępowanie w przypadku brodawek "trudnych" (płaskie, wklęsłe),

   • pielęgnowanie uszkodzonych brodawek,

   • pielęgnowanie piersi w nawale pokarmowym oraz z zaburzeniami przepływu pokarmu (obrzęk, zastój, zatkanie przewodu, zapalenie).

  KIEDY POMOC JEST POTRZEBNA?
  • po porodzie ze szpitala do domu - pojawiające się wtedy problemy laktacyjne to np.: anie miejsca pobytu i świadomości "zdanym tylko na siebie",

  • kiedy występują rzeczywiste problemy laktacyjne - szybkie i profesjonalne wsparcie pozwoli sprawnie uporać się z problemem, zapobiegnie poważnym powikłaniom ze strony matki, jak i dziecka.  PORADNIA LAKTACYJNA

  Jako "Szpital Przyjazny Dziecku" zapewniamy karmiącym Mamom i ich Dzieciom opiekę również po wypisaniu ze szpitala.


  Droga MAMO, problemy z karmieniem piersią nie są rzadkością, dlatego w razie niepewności cz y kłopotów związanych z karmieniem nie zwlekaj z udaniem się do Poradni Laktacyjnej.

  W wydzielonym pomieszczeniu, określonym czasie porad udziela położna-doradca laktacyjny, posiadająca Certyfikat CDL - Certyfikowany Doradca Laktacyjny tytuł nadawany przez Centrum Nauki o Laktacji (CNoL).

  Podczas wizyty w poradni Mama przedstawia swój problem związany z karmieniem piersią. Doradca laktacyjny podczas wizyty: ocenia mechanizm ssania dziecka, bada piersi mamy, waży dziecko.
  Najważniejszą częścią wizyty jest obserwacja karmienia - Mama karmi dziecko wygodnie siedząc w fotelu.
  Doradca laktacyjny, jeśli są jakieś trudności przy karmieniu, udziela pomocy, odpowiada na pytania, stara się rozwiązać wątpliwości.
  Na zakończenie Mama otrzymuje odpowiednie zalecenia i ewentualnie ustalony jest termin wizyty kontrolnej.
  Na porady Mama przychodzi z Dzieckiem. Należy przynieść książeczkę zdrowia dziecka, dwie tetrowe pieluchy i pieluchy jednorazowe. Mile widziana osoba towarzysząca.

  Doradca laktacyjny świadczy usługi w zakresie problemów laktacyjnych związanych między innymi z:

  • trudnościami w przystawianiu dziecka do piersi.
  • bolesnością lub uszkodzeniem brodawek,
  • obrzękiem piersi i zastojem pokarmu,
  • zapaleniem piersi,
  • nadmiarem lub brakiem pokarmu,
  • rozbudzaniem laktacji,
  • odstawieniem dziecka od piersi.

  Porad udziela Certyfikowany Doradca Laktacyjny – mgr Jadwiga Zuchora


  Zapraszam!

  Ze względu na czas trwania wizyty, należy wcześniej ustalić termin - zapisy telefoniczne: 23/6730570 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.35.

  Porady laktacyjne udziela są: poniedziałek, środa, czwartek, piątek po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie.
  DZIECIAKI MAZOWSZA - tele-konsultacje kadiologiczne

  Celem Projektu „DZIECIAKI MAZOWSZA”, jest stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu indywidualnych konsultacji medycznych dla dzieci, poprzez połączenie wybranych ośrodków medycznych w telemedyczną sieć wymiany informacji.

  Współfinansowany, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Projekt „Dzieciaki Mazowsza”, zapewnia najmłodszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do poprawy wyników leczenia dzięki zmniejszeniu różnic w dostępie do specjalistycznych świadczeń medycznych dla dzieci z całego Województwa Mazowieckiego.

  Liderem Projektu jest Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W swej pierwszej, pilotażowej fazie, projekt zapewnia małym pacjentom telemedyczny dostęp do specjalistów Centrum Zdrowia Dziecka z dziedziny kardiologii, gastroenterologii i nefrologii.

  Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci, prowadzona w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie przez dr n.med. Adama Gałązkę i lek. Piotra Stryjka, jest jedną z dwóch poradni tego typu w Województwie Mazowieckim, zaproszoną przez Centrum Zdrowia Dziecka do udziału w Projekcie.

  Do chwili obecnej, dzieci z problemami kardiologicznymi wymagające konsultacji w wyższym ośrodku referencji, otrzymywały pisemne skierowanie, musiały zostać zarejestrowane a następnie dojechać na umówiona wizytę do Centrum Zdrowia Dziecka. Dzięki realizacji Projektu, niezbędne badania wykonywane są w ciechanowskim szpitalu a dziecko konsultowane jest „on line” poprzez łącze internetowe, umożliwiające bezpośrednią transmisję badań (w tym badania echokardiograficznego serca).

  Celem Projektu, jest wdrożenie systemu tele-konsultacji kardiologicznych w dwóch trybach:

  - planowym w rejonowym ośrodku kardiologii dziecięcej, który umożliwia podjecie decyzji diagnostyczno-terapeutycznych, bez konieczności wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka, poprzez zapewnienie pacjentom dostępu do planowych konsultacji badań obrazowych, przez specjalistę najwyższej klasy

  - pilnym, który umożliwia u pacjentów w stanie zagrożenia życia, podjęcie decyzji diagnostyczno-terapeutycznych, poprzez zapewnienie lekarzowi dyżurnemu dostępu do konsultacji wyników badań echokardiologicznych przez specjalistę najwyższej klasy.


  Bezpłatna edukacja dla kobiet w ciąży i mam karmiących