11 lutego 2009 roku dziewięć wybranych szpitali województwa mazowieckiego, w tym Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, podpisało z Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego porozumienie wynikiem którego, jest realizacja Programu Szpital Przyjazny Kombatantom.

Program został objęty patronatem honorowym przez: Jacka Kozłowskiego - Wojewodę Mazowieckiego, Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, Hannę Gronkiewicz -Waltz - Prezydenta m.st. Warszawy oraz Barbarę Misińską - Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Celem Programu Szpital Przyjazny Kombatantom jest poprawa dostępności, jakości i organizacji usług zdrowotnych dla kombatantów.
Podpisane porozumienie, gwarantuje kombatantom i osobom represjonowanym, korzystanie poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z założeniami Programu, w szpitalu został powołany Konsultant ds. kombatantów, do zadań którego należy współpraca z Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego oraz pomoc ciechanowskim kombatantom w uzyskaniu bez kolejki należnych im świadczeń.

Informujemy, że prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
POZA KOLEJNOŚCIĄ przysługuje:
KOMBATANTOM i OSOBOM REPRESJONOWANYM na podstawie:
- Legitymacji lub zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52
INWALIDOM WOJENNYM i WOJSKOWYM na podstawie:
- Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51
ŻOŁNIERZOM GÓRNIKOM na podstawie:
- legitymacji wydanej przez Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
WDOWOM i WDOWCOM po osobach uprawnionych na podstawie:
- Zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych

WSPÓŁMAŁŻONKOM osób uprawionych na podstawie:

-legitymacji lub zaświadczenia uprawionego współmałżonka oraz świadczenia potwierdzającego trwanie związku małżeńskiego.