Drukuj
Aktualności

W KINIE I W MEDYCYNIE

MOŻE SIĘ ZDARZYĆ WSZYSTKO….

   

 

Tematem tegorocznego, IX Sympozjum Kardiologia Interdyscyplinarnie, były przypadki nieoczekiwanego przebiegu terapii kardiologicznej,  wywołujące zaskakujące skutki uboczne. 

Czasem w medycynie może wydarzyć się więcej,  niż  jesteśmy skłonni sobie wyobrazić – podobnie jak w dobrym filmie. Dlatego  tegoroczne Sympozjum,   przebiegało po hasłem  „W kinie i w medycynie może zdarzyć się wszystko …”.

 

Jak co roku, organizatorami Sympozjum byli Andrzej Kamasa Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz profesor Leszek Zygner Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

 

Nad sprawnym przebiegiem spotkania, czuwała Maria Bala-Dzilińska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Koordynator Oddziału Kardiologicznego.

                                                               

Profesor Grzegorz Opolski – Patron Naukowy Sympozjum - w swoim wykładzie inauguracyjnym pytał czy,  „Troponiny to  złoty standard w diagnostyce zawału serca ?”.

Dr Helena Jastrzębska w wykładzie zatytułowanym  „Cordarone  i kontrast jodowy – czy tarczyca ich nie lubi ?”  mówiła o diagnostyce i leczeniu chorób tarczycy.


 

Profesor Hanna Szwed, swój wykład poświęciła „niespodziankom” jakie mogą spotkać lekarza, w trakcie wykonywania i interpretacji  badań echokardiograficznych.

 

„Wyzwania w leczeniu przeciwkrzepliwym u pacjentów z migotaniem przedsionków”, były tematem wykładu profesora  Zbigniewa Gacionga


 

„Pacjent kardiologiczny okiem diabetologa” – swoim doświadczeniem w skojarzonym leczeniu diabetologiczno-kardiologicznym podzieliła się  doktor Marianna Bąk

 


 „Ostre stany u pacjentów koagulowanych” omówiła  doktor Anna Tomaszuk-Kazberuk

„Częstoskurcz stymulatorowy” był tematem wykładu doktora Marcina Grabowskiego

O „Nietypowych objawach kardiologicznych w przebiegu leczenia onkologicznego” mówił doktor  Sebastian Szmit

 

Zwieńczeniem IX Sympozjum Kardiologia Interdyscyplinarnie był występ Stanisława Górki, który swoimi anegdotami i piosenkami udowodnił, że …..w kinie, tak jak i w medycynie – może zdarzyć się wszystko …………….