Drukuj
Aktualności

Rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, inwestycje w szpitalu wojewódzkim i instytucjach kultury – tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2021 r. dla subregionu ciechanowskiego. Nie zabraknie również wsparcia dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP. Na programy pomocowe samorząd Mazowsza przeznaczy w 2021 r. ponad 131 mln zł. Kolejnych 10 mln zł to dotacja na renowację zabytków, w tym również sakralnych. Największą pozycją w budżecie dla subregionu ciechanowskiego jest dalsza rozbudowa drogi wojewódzkiej 541 na terenie powiatu żuromińskiego, na którą tylko w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 46,7 mln zł.

Największa pula środków w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów. – Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. COVID-19 pokazał jak wielkie są potrzeby, zarówno w kontekście sprzętu, ale także dostosowywaniu poszczególnych oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe – dodaje marszałek.

W 2021 r. planowane dochody wyniosą ponad 3,6 mld zł, z czego 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Ponad 30 proc. tej kwoty stanowią środki na inwestycje.

 

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w subregionie ciechanowskim

 

ZDROWIE

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie ciechanowskim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 30 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jego partnerem jest m.in. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, do którego do tej pory trafiło 55 sztuk specjalistycznego sprzętu, 602 sztuki wyposażenia, 290 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 6 300 litrów płynów do dezynfekcji. Dodatkowo w placówce przeprowadzono prace remontowo-budowlane.

Zdaniem dyrektora szpitala w Ciechanowie Andrzeja Kamasy pomoc samorządu województwa mazowieckiego w ubiegłym roku dla ciechanowskiej placówki była niezwykle ważna i potrzebna. – Przyszła w chwili, w której samodzielnie nie byliśmy w stanie przygotować szpitala do bezpiecznego funkcjonowania w czasie pandemii. Systematycznie niedofinansowywana placówka przez NFZ, tym samym borykająca się z problemami finansowymi, nie posiadała wystarczających funduszy, by zakupić odpowiednią ilość środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego oraz dodatkowego wyposażenia i specjalistycznego sprzętu medycznego dla pacjentów, szczególnie tych z COVID-19zauważa i dodaje – Cieszymy się bardzo z faktu, że w budżecie województwa na przyszły rok znalazły się środki na realizację tak wielu inwestycji w naszym szpitalu. Część z nich będzie kontynuacją rozpoczętych już zadań. Są również nowe, takie jak przebudowa i remont pomieszczeń pawilonu zakaźnego. Realizacja ich wszystkich przyczyni się do podniesienia jakości leczenia, komfortu pobytu pacjentów oraz stworzy możliwość do wdrożenia nowych procedur medycznych np. zabiegów trombektomii – podsumował dyrektor Andrzej Kamasa.

Planowane inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie:

 

DROGI

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu ciechanowskiego trafi ponad 57 mln zł. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski, to bardzo dobra informacja dla mieszkańców. – Udało nam się wygospodarować środki na ważne inwestycje drogowe. Dzięki temu rozbudowana zostanie droga wojewódzka nr 541 na terenie powiatu żuromińskiego, na którą przeznaczamy blisko 47 mln zł – dodaje.

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się: 

Na terenie subregionu ciechanowskiego zrealizowane zostaną także projekty – doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie (684 tys. zł) oraz "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa (147 tys. zł), które zostały wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Ponadto w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą 1,4 mln zł na budowę budynku biurowego na potrzeby rejonu drogowego i obwodu drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli. W ramach inwestycji powstaną także plac i drogi wewnętrzne wraz z oświetleniem i składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenie działki.

 

KULTURA

Na wsparcie instytucji kultury w subregionie ciechanowskim władze Mazowsza przeznaczą ponad 2,1 mln zł.

Największe zaplanowane na 2021 r. inwestycje to:

Dodatkowo dzięki głosom mieszkańców Mazowsza, w ramach pierwszej edycji BOM zrealizowany zostanie projekt o wartości blisko 1 mln zł - CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł.

Ponad 8,5 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

 

PROGRAMY WSPARCIA

W 2021 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

 

Ponadto w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą 10 mln zł na budowę centrum administracyjnego w Ciechanowie, które zostanie przeznaczone dla jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz powiatu ciechanowskiego.

 

 

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.