Centralny blok operacyjny dla 7 oddziałów zabiegowych (ginekologiczno-położniczego, urologicznego, chirurgii ogólnej, dziecięcej i urazowo-ortopedycznej), laryngologii, okulistyki wykonuje pełen zakres zabiegów operacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury, m.in. aparatów do znieczuleń, lamp operacyjnych wykorzystujące technologie LED, aparatu RTG z ramieniem typu C, toru wizyjnego do laparoskopii, toru wizyjnego do artroskopii, noża harmonicznego, staplerów, Biclaump, aparat Facoemulsyfikacji, mikroskop Carl Zeiss do operacji laryngologii. Operacje z zakresu chirurgii szczękowej. Pełen zakres z operacji z chirurgii urazowo-ortopedycznej m.in czynniki wzrostu GPS - aparat Biomat.

W Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej wykonywane są wszystkie operacje z zakresu chirurgii ogólnej, w tym operacje onkologiczne (nowotwory tarczycy, jelita grubegwykonywane zarówno metodą laparoskopową jak i otwartą , nowotwory żołądka oraz nowotwory piersi - zabiegi oszczędzające i całkowite odjęcie piersi.)

Oddział specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu chorób tarczycy , pęcherzyka żółciowego (opertacje laparoskopowe), przepukliny pachwinowe i brzuszne  (metody beznapięciowe oraz laparoskowe z zastosowanie siatek).

W oddziale, wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii bariatrycznej (otyłości patologicznej). 

Czas oczekiwania na operację nie przekracza 4 tygodni,  w przypadku chorób nowotworowych  chorzy przyjmowani są na bieżąco.

Głównym kierunkiem działalności Oddziału Urologicznego jest endourologia oraz urologia
onkologiczna.

Zakres świadczeń obejmuje rozpoznanie i leczenie kamicy oraz nowotworów
układu moczowego (nerka, prostata, górne drogi moczowe, pęcherz moczowy).

Leczenie chorych na nowotwory prowadzone w Oddziale Urologicznym oparte jest głównie na
postępowaniu chirurgicznym: klasycznych operacjach otwartych, operacjach laparoskopowych
oraz na zabiegach endourologicznych z wykorzystaniem lasera.

Nowoczesny sprzęt pozwala na
kompleksowe leczenie kamicy górnego jak i dolnego odcinka układu moczowego w sposób
najmniej inwazyjny.

Zakres udzielanych świadczeń w Oddziale Urologicznym:


Operacje nerki:
• radykalne wycięcie nerki z powodu guza – laparoskopowe lub otwarte,
• częściowe wycięcie nerki wraz z guzem – laparoskopowe lub otwarte,
• radykalne wycięcie nerki wraz z moczowodem – laparoskopowe lub otwarte,
• fenestracja torbieli nerki – laparoskopowe lub otwarte.


Operacje pęcherza moczowego:
• przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego (TURBt)
• przecewkowa resekcja guza pęcherza moczowego przy pomocy lasera Holmowego (en bloc)
• cystektomia radykalna


Kamica moczowa:
• przezskórne usunięcie kamienia z nerki (PCNL)
• endoskopowe leczenie kamicy moczowodowej (URSL) w tym także z użyciem lasera oraz
giętkiego ureterorenoskopu (RIRS)
• przezcewkowe lub przezskórne usunięcie kamieni z pęcherza moczowego
• kombinowana metoda leczenia kamicy odlewowej nerki (ECIRS)


Łagodny rozrost gruczołu krokowego:
• elektroresekcja przezcewkowa gruczolaka stercza (TURP)
• operacyjne usunięcie gruczolaka stercza – laparoskopowe lub otwarte
• laparoskopowa prostatektomia radykalna


Inne:
• operacje plastyczne zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego – głównie
laparoskopowa
• operacje wodniaka jądra, stulejki oraz plastyka krótkiego wędzidełka
• operacje żylaków powrózka nasiennego – laparoskopowe lub otwarte
• operacje przetoki pęcherzowo-pochwowej

 

Działalność naukowo-dydaktyczna:
- oddział posiada akredytację na odbywanie staży urologicznych w ramach innych specjalizacji
Oddział Urologii SSW prowadzi ścisłą współpracę z Kliniką Urologii CMKP ECZ w Otwocku
w zakresie operacji oraz diagnostyki.
Dr n. med. Przemysła Szostek
Dr n. med. Łukasz Nyk

 

Koordynator Oddziału Urologii - lek. specjalista urolog FEBU Andrzej Wolanin

Personel Lekarski:

Lek. specjalista urolog FEBU Szymon Kawecki
Dr n. med. specjalista urolog FEBU Mariusz Ciemerych
Lek. specjalista urolog FEBU Łukasz Czubatka
Lek. specjalista urolog Jacek Krzyśpiak
Rezydent lek. Artur Pakuszewski
Pielęgniarka Oddziałowa – Anna Cioch
Sekretarka – Maria Żochowska

 

Telefony kontaktowe:
Koordynator Oddziału (23) 673 02 93
Dyżurka lekarska (23) 673 02 43
Dyżurka pielęgniarska (23) 673 04 23
Sekretariat oddziału (23) 673 04 19
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

W Oddziale CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ wykonywane są następujące rodzaje operacji:

  1. zabiegi endoprotezoplastyki stawów:

     - biodrowego – różne rodzaje cementowane , bezcementowe, w tym z zastosowaniem trzpienia

       przynasadowego (krótkotrzpieniowe), bipolarne (w przypadku złamań szyjki kości udowej),  

     - kolanowego (całkowite i jednoprzedziałowe),

     - ramiennego – cementowane i bezcementowe, połowicze i całkowite w tym zbiegi

       endoprotezoplastyki odwróconej,

     - skokowego,

W oddziale leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu.

Wskazaniem do leczenia w oddziale jest :

  • ostra niewydolność oddechowa i krążeniowa,
  • przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca terapii respiratorem,
  • niewydolność oddechowa pooperacyjna,
  • zator tętnicy płucnej,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • wstrząs o różnej etiologii,
  • stany nieprzytomności o różnej etiologii.

We współpracy z Oddziałem Nefrologicznym leczeni są pacjenci wymagający hemodializy i hemofiltracji.

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem szerokiej gamy schorzeń ogólno-pediatrycznych - głównie dróg oddechowych, układu moczowego, układu krążenia i przewodu pokarmowego oraz schorzeń neurologicznych i endokrynologicznych.

W czasie hospitalizacji w Oddziale jest  możliwość wykonania wielu badań diagnostycznych m.in. cystografii mikcyjnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, próby wysiłkowej serca na bieżni ruchowej.

Oddział prowadzi leczenie pacjentów od 0-18rż. w zakresie chirurgii dziennej, chirurgii urazowej i chirurgii szczękowo- twarzowej

                                       

Do najczęściej wykonywanych operacji należą:

- operacje wad wrodzonych: przepukliny , wnętrostwa

- oparzenia (leczenie zachowawcze i operacyjne oparzeń i blizn pooparzeniowych)               

- traumatologia : operacje narządu ruchu u dzieci , neurotraumatologia, leczenie urazów

   wielomiejscowych i wielonarządowych

- kompleksowe leczenie pacjentów w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej

- leczenie ostrych chorób jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej, zapalenie wyrostka robaczkowego ,

   zapalenie uchyłku Mackela)

- leczenie chorób zapalnych skóry i tkanki podskórnej

ODDZIAŁ  KARDIOLOGICZNY  prowadzi  kompleksową, specjalistyczną diagnostykę  i  leczenie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przyjętych w trybie nagłym i planowym, takich jak:

- ostre zespoły wieńcowe – zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i bez uniesienia (NSTEMI),  

- stabilne zespoły wieńcowe,

- zaburzenia rytmu serca : komorowe i nadkomorowe,

- zaburzenia automatyzmu i przewodzenia,

- kardiomiopatie,

- niewydolność serca : przewlekła i ostra,

- zapalenie wsierdzia i osierdzia, mięśnia sercowego,

- wady serca nabyte i wrodzone,