PRACOWNIE:
 — Pracownia Histopatologiczna
 — Pracownia Cytologii Ginekologicznej
 — Pracownia Autopsyjna
 — Pracownia Immunohistochemiczna
 — Pracownia Biopsji Aspiracyjnej Cienkoigłowej
 — Prosektorium

Do zadań Zakładu Bakteriologii należy identyfikacja czynników etiologicznych zakażeń, ocena wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki, badania serologiczne i wirusologiczne.

 

Badania wykonywane są na podstawie skierowania lekarza POZ, lekarza specjalisty oraz na życzenie pacjenta (wg. obowiązującego cennika).

Przyjmowanie pobranego materiału odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 (opłaty przyjmuje kasa w godzinach 7:30-14:00)

Pobieranie wymazów oraz badań w kierunku dermatofitów od poniedziałku do piątku  w godzinach 11:00-13:00

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (23 673 02 62).

 

Wysoka jakość wykonywanych badań potwierdzona jest Certyfikatem Jakości Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Badania diagnostyczne wykonywane w ZDO :

1.Tomografia komputerowa,

2.Rezonans magnetyczny,

3.Mammografia,

4.Badania radiologiczne kontrastowe(przewodu pokarmowego, układu moczowego, histerosalpingografia),

5.Badania radiologii klasycznej,

6.Badanie ultrasonograficzne,

7.Badanie ultrasonograficzne dopplerowskie.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje pełną diagnostykę laboratoryjną w zakresie analityki ogólnej, hematologii, koagulologii, chemii klinicznej i immunochemii.

Medyczne labolatorium diagnostyczne i pracownia serologii z Bankiem krwi pracuje w systemie całodobowym, również w soboty, niedziele i święta. Wykonywane są badania dla potrzeb oddziałów i poradni szpitalnych, oraz kontrahentów poza szpitalnych.