Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, umożliwia dzieciom leczonym w oddziałach szpitalnych całodobowy pobyt z rodzicami/opiekunami.

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora Szpitala, w sprawie odpłatności za łóżko typu hotelowego dla opiekunów dzieci leczonych w oddziałach szpitalnych, bezpłatnie towarzyszyć dziecku w hospitalizacji i korzystać z łóżka hotelowego mogą:

  • matki karmiące dzieci do 1 roku życia oraz inne osoby bliskie opiekujące się dzieckiem do 1 roku życia

  • opiekunowie dzieci mających orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności (bez względu na wiek dziecka )

W przypadku pozostałych dzieci, koszt łóżka hotelowego dla rodziców/opiekunów wynosi:

 

  • od 1 do 7 dnia pobytu – 20 zł za każdą dobę
  • od 8 dnia pobytu – 10 zł za każdą dobę pobytu.