Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy w Oddziale Kardiologii - na wykonywanie w całości procedur ablacji.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Stacji Dializ  na wykonywanie dostępów naczyniowych do hemodializy w postaci przetok tętniczo-żylnych u pacjentów z przewlekłą chorobą nefrologiczną