Oddział Kardiologiczny prowadzi  kompleksową, specjalistyczną diagnostykę  i leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia takich jak:

- ostre zespoły wieńcowe – zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i bez uniesienia (NSTEMI),  

-niestabilna choroba wieńcowa,

- stabilna choroba wieńcowa,

- komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu,
- kardiomiopatie,

- niewydolność serca,

- zapalenie wsierdzia i osierdzia, mięśnia sercowego,

- wady serca nabyte i wrodzone,

- pacjentów z nadciśnieniem tętniczym,
- zaburzenia automatyzmu węzła zatokowego,
- zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego,
- rehabilitacja po zabiegach kardiochirurgicznych i leczeniu angioplastycznym choroby wieńcowej.


Strukturę oddziału tworzą:

Oddział kardiologiczny – 45 łóżek, w tym

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 8 monitorowanych łóżek,

Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej – 6 łóżek

Pracownia Hemodynamiczna z całodobowymi dyżurami

Pracownia Elektrofizjologii
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Kontroli Stymulatorów
Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia


Oddział ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami kardiologicznymi w Warszawie i w najbliższym regionie. Prowadzi specjalizacje lekarskie z zakresu kardiologii – 10 miejsc i chorób wewnętrznych –    8 miejsc. Stanowi ważne zaplecze naukowe i szkoleniowe dla studentów medycyny i pielęgniarstwa. Organizuje corocznie konferencje naukowe – Kardiologia Interdyscyplinarnie.

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wyposażony w aparaturę do stałego monitorowania funkcji życiowych chorego, służy leczeniu najbardziej zagrożonych chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, ciężką niewydolnością serca lub groźnymi zaburzeniami rytmu. Tutaj prowadzona jest także opieka nad pacjentami w pierwszej dobie po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych. Całodobowa opieka nad pacjentami prowadzona w Oddziale zapewnia bezpieczeństwo chorych oraz zachowanie ciągłości diagnostyki i terapii.

 

Wykonywane zabiegi:

-   koronarografia, angiografia pomostów wieńcowych,

— angioplastyka tętnic wieńcowych z implantacją stentów metalowych oraz lekowych

— implantacja kardiostymulatora

— programowanie i kontrola stymulatorów

— kardiowersja elektryczna

— badanie echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe (TTE, TEE)

— echokardiograficzne badanie obciążeniowe (test dobutaminowy)

— test wysiłkowy na bieżni oraz cykloergometrze

— całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)

— 24-godzinne monitorowanie EKG (holter EKG)

— wstępna kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (operacje zastawek serca, tętniaków aorty,

     operacje naczyń wieńcowych tzw. by-pasy)

— wstępna kwalifikacja do zabiegów przezskórnych leczenia wad serca (zamykanie ubytków w

     przegrodzie międzyprzedsionkowej, ASO).

 

Koordynator Oddziału  lek. Paweł Król, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Kierownik Pracowni Hemodynamicznej lek. Anna Filipska – specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa   mgr Teresa Baprawska – specjalista w zakresie  medycyny społecznej

 

 

Dyżurka lekarska  (23) 673 03 17, (23) 673 04 93

Pracownia Hemodynamiczna (23) 67 30 463, fax:(23) 67 30 278

Dyżurka pielęgniarska strona prawa  (23) 673 03 77

Dyżurka pielęgniarska strona lewa (23) 673 04 13

Sekretariat oddziału (23) 673 34 26

Adres e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

.