WARTOŚĆ ZADANIA: 202 317,00 PLN
OKRES REALIZACJI: 2019r.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 120 000,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA DZIĘKI WSPARCIU MINISTERSTWA ZDROWIA

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 135 000,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 171 717,17 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO