Serdecznie dziękujemy

Towarzystwu Miłośników Ziemi Ciechanowskiej

za wyróżnienie całego zespołu terapeutycznego naszego szpitala

Nagrodą im. dr Franciszka Rajkowskiego za rok 2020.

Nagroda została przyznana naszemu środowisku medycznemu

za pomoc świadczoną  pacjentom dotkniętym chorobą COVID-19.

Kolejnym etapem rozwoju naszego Oddziału Kardiologicznego  jest rozpoczęcie leczenia zaburzeń rytmu serca metodą ablacji oraz przeprowadzenie  zabiegów wszczepienia CRT- P – urządzenia stymulującego pracę serca, będącego formą pośrednią między stymulatorem a kardiowerterem.

Ablacja serca to zabieg kardiologiczny, wykonywany w celu leczenia zaburzeń rytmu. Zabieg ablacji ma na celu wytworzenie w sercu drobnych blizn, które mają zatrzymać przewodzenie nieprawidłowych sygnałów elektrycznych w sercu – powodujących jego nieregularne bicie serca.      

CRT-P jest wszczepialnym defibrylatorem do terapii resynchronizacji (CRT) u pacjentów z niewydolnością serca. Urządzenie monitoruje rytm serca, wykrywa nieregularności i koryguje je przez użycie impulsów elektrycznych.

Nasi pacjenci otrzymali możliwość dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia kardiologicznego na miejscu w Ciechanowie.

Ciechanowski szpital rozpoczyna również uczestnictwo w pilotażowym programie Krajowej Sieci  Kardiologicznej, koordynowanej przez Narodowy Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie.

18 października Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji, znajdujące się przy ul. Okrzei, uruchamia komercyjne usługi w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji.

 

Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty zabiegów poprawiających komfort życia i poziom sprawności.

 

Informacje i rejestracja pod nr telefonu 789-472-987

                      
                                              

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 6 838 420,03 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

Więcej o: ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU...

   

WARTOŚĆ ZADANIA: 568 337,78 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Więcej o: ZAKUP TOWARÓW DO...

WARTOŚĆ ZADANIA: 59 940,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Więcej o: ZAKUP PLATFORMY...

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 2 901 164,90 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Więcej o: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ...