WARTOŚĆ ZADANIA: 139.303,03 zł

OKRES REALIZACJI i: 2019 r.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i technicznej na wykonanie robót prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej budynków szpitala wraz z kogeneracją

2. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń

3. Nadzór autorski

Inwestycja ma na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie poprzez działania poprawiające efektywność wykorzystywania energii oraz zastosowanie najbardziej efektywnych energetycznie i ekonomicznie systemów.