WARTOŚĆ ZADANIA:  5 583 390,08 PLN

OKRES REALIZACJI:  2017 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 7 689 830,35 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 5 107 272,45 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA 202 073 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

ZAKUP ZREALIZOWANY PRZY UDZIALE DOTACJI GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW