Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kampanię edukacyjną pod hasłem

„Świadomy pacjent – skuteczna terapia”,

mającą na celu ograniczenie zjawiska polipragmazji wśród Polaków.

„Nie igraj z lekami. W grę wchodzi Twoje zdrowie”

to hasło przewodnie kampanii.

Polipragmazja, nazywana też wielolekowością, to przyjmowanie co najmniej pięciu leków jednocześnie.

W okresie pandemii koronawirusa ryzyko polipragmazji wzrasta.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja/