14 marca profesor Krzysztof  Paśnik, w asyście ciechanowskich chirurgów Pawła Gajdka i  Marka Kwiatkowskiego, przeprowadził  u dwóch pacjentek, zabieg chirurgicznego leczenia otyłości  tj. metodą laparoskopową dokonał  rękawowej resekcji  żołądka.

Obie Panie (pięćdziesięcio kilku letnie  mieszkanki powiatu ciechanowskiego i mławskiego), zmagały się z patologiczną otyłością przez wiele lat. Dieta i aktywność fizyczna, nie przynosiły u nich rezultatu w postaci spadku masy ciała. Dlatego obie pacjentki, zdecydowały się poddać operacyjnemu leczeniu otyłości.

W dniu 6 lutego,  Dyrektor Andrzej Kamasa, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Mariusz Rolewski oraz Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Tomasz Obojski spotkali się ze Starostą Ciechanowskim Sławomirem Morawskim.

Celem spotkania było przekazanie Oddziałowi Położniczo-Ginekologicznemu,  optyki HOPKINS 12 - zużywalnej części histeroskopu, zakupionej z budżetu Powiatu Ciechanowskiego

Histeroskopia, umożliwia  mało inwazyjną ocenę i leczenie zmian jamy macicy, które są częstą przyczyną bezpłodności kobiecej.  Zabiegi histeroskopowe, są również  metodą z wyboru w diagnozowaniu  chorób przednowotworowych macicy.

Miasto rozpoczyna lokalny program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), przyczyniającego się do zachorowań na raka szyjki macicy. Podpisana została umowa ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, który przystąpił do otwartego konkursu ofert. 12-letnie mieszkanki Ciechanowa już mogą zgłaszać się na darmowe szczepienia.

Każdego roku z bezpłatnych szczepień będzie mógł skorzystać jeden rocznik ciechanowianek. Prezydent Kosiński, który wyszedł z inicjatywą opracowania programu, zaprosił do współpracy specjalistów z dziedziny zdrowia. Lokalny program profilaktyki opracowany został na 4 lata, wprowadzono go uchwałą Rady Miasta pod koniec ubiegłego roku. Udział w programie jest w pełni dobrowolny. W tym roku zaszczepione mogą zostać dziewczęta mieszkające w Ciechanowie, urodzone w 2006 roku. W kolejnych latach będą mogły ze szczepień skorzystać następne roczniki.

Miniony rok, był bardzo dobrym czasem dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

W 2017 roku ciechanowski szpital, wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców Północnego Mazowsza, rozszerzył katalog oferowanych usług medycznych. Zostało również, zrealizowanych szereg inwestycji poprawiających komfort hospitalizacji.

W ramach wchodzącej w życie reformy ochrony zdrowia, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,  został zakwalifikowany do III poziomu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Do tzw. sieci szpitali, weszły wszystkie realizowane przez Szpital zakresy usług medycznych.