„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

                                                                                          - Wisława Szymborska

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.   AGNIESZKI  BUKOWSKIEJ

wieloletniej Pielęgniarki Naczelnej

ciechanowskiego szpitala

 

Mężowi, Dzieciom,

Rodzinie i Przyjaciołom

 

składamy wyrazy szczerego współczucia

 

Dyrekcja i Pracownicy

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

w Ciechanowie

Szanowni Państwo,    

mając na uwadze wzrost zakażeń  koronawirusem SARS-CoV -2 (COVID – 19), z myślą o mieszkańcach Mazowsza, w zakresie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 przygotowane zostały filmy instruktażowe dotyczące poprawnego noszenia środków ochrony osobistej, zakładania stroju ochronnego oraz pobierania wymazu.  

Maski chirurgiczne oraz odzież ochronna, jeżeli są niewłaściwie noszone, nie gwarantują pełnej ochrony. Podobnie nieprecyzyjne pobranie próbek do badań może skutkować fałszywym wynikiem testu.

 

Poprawne zakładanie stroju

z napisami https://we.tl/t-yFvdxJUwDK

bez napisów  https://we.tl/t-EctnZ8zxnh

 

Pobieranie wymazów

z napisami https://we.tl/t-NrNO8cqEVA

bez napisów https://we.tl/t-6p1P87Q41e

 

Poprawne noszenie środków ochrony osobistej

z napisami https://we.tl/t-Zz7oUJJc3R

bez napisów https://we.tl/t-OarHNmKAcj

 

skrócone wersje https://we.tl/t-Dh0cElO5f6

 

zdjęcia  https://we.tl/t-o2wMUTKlpr

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Gonczaryk

Dyrektor

Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. +48 22 59 79 900 fax. +48 22 59 79 902