Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

TERENOWY ODDZIAŁ  W  CIECHANOWIE

 

zaprasza

mieszkańców naszego regionu

do oddawania krwi na rzecz pacjentów

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

 

Wykaż się humanitarną postawą wobec ludzi cierpiących i zostań krwiodawcą.

Krew jest najcenniejszym darem jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi, jest lekiem którego nie można zastąpić innym preparatem. Człowiek jest jej jedynym źródłem.

Dzięki oddanej krwi możemy uratować czyjeś życie i zdrowie.

Krew , która jest pobierana w Terenowym Oddziale w Ciechanowie przeznaczona jest głównie dla pacjentów naszego Szpitala.

Krew może być pobierana tylko od ludzi zdrowych. Warunek ten jest rygorystycznie przestrzegany i ma na celu zarówno ochronę zdrowia dawcy jak i zapewnienie dostarczenia choremu człowiekowi pełnowartościowego preparatu.

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne dla oddających czyli krwiodawców.  Sam zabieg pobrania krwi odbywa się wyłącznie sprzętem jednorazowego użytku. 

Honorowemu dawcy krwi przysługuje: zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zwrot kosztów przejazdu, posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi  w postaci 8 czekolad.

Z dniem 1 stycznia 2007 r honorowym dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Poza tym wszystkim bardzo ważna jest osobista satysfakcja z ratowania czyjegoś życia i zdrowia.

Szanowni Państwo

 

informujemy, że Oddział Urologiczny ciechanowskiego szpitala

wykonuje wszystkie procedury związane z leczeniem Pacjentów Onkologicznych w ramach pakietu DILO

(rak prostaty, rak pęcherza moczowego, moczowodu oraz miedniczki nerkowej, rak nerki, rak jądra).

Zabiegi wykonywane są głównie w sposób laparoskopowy, co pozwala Pacjentowi na szybki powrót do pełni sił, jak również skraca czas hospitalizacji do minimum.

 

 

Przypominamy również, że Oddział Urologiczny

umożliwia leczenie w pełnym zakresie Pacjentów z kamicą układu moczowego.

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod endoskopowych (RIRS, ECIRS, PCNL)

istnieje możliwość na usunięcie złogów (kamieni) w sposób mało inwazyjny zmniejszając do minimum ryzyko powikłań jak również czas hospitalizacji. 

Pacjenci, którzy nie decydują się na operacje lub z przyczyn zdrowotnych nie mogą być zakwalifikowane do zabiegu - mają  możliwość leczenia

z wykorzystaniem ultradźwięków (ESWL).