Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kampanię edukacyjną pod hasłem

„Świadomy pacjent – skuteczna terapia”,

mającą na celu ograniczenie zjawiska polipragmazji wśród Polaków.

„Nie igraj z lekami. W grę wchodzi Twoje zdrowie”

to hasło przewodnie kampanii.

Polipragmazja, nazywana też wielolekowością, to przyjmowanie co najmniej pięciu leków jednocześnie.

W okresie pandemii koronawirusa ryzyko polipragmazji wzrasta.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja/

                                           „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

                                                                                          - Wisława Szymborska

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.   AGNIESZKI  BUKOWSKIEJ

wieloletniej Pielęgniarki Naczelnej

ciechanowskiego szpitala

 

Mężowi, Dzieciom,

Rodzinie i Przyjaciołom

 

składamy wyrazy szczerego współczucia

 

Dyrekcja i Pracownicy

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

w Ciechanowie