W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z zagrożeniem koronawirusem w dniu 12.03.2020 r. wprowadzone zostają następujące zmiany lokalowe:

W związku z ryzykiem pojawienia się przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,

 

BADANIA KOMERCYJNE W KIERUNKU GRYPY (typ A i B)

 

wykonywane są WYŁĄCZNIE NA ZLECENIE LEKARZA.

 

Aktualnie, nie ma możliwości wykonywania badań na życzenie Pacjenta.

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną,

oraz stan podwyższonej gotowości

wprowadzony Decyzją Nr 9/2020 Wojewody Mazowieckiego

związany z zagrożeniem koronawirusem,

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

!!!  wstrzymuje !!!

planowe przyjęcia do oddziałów szpitalnych,

planowe zabiegi operacyjne,

planowe przyjęcia w poradniach specjalistycznych

oraz planowe badania diagnostyczne.

 

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa i ogłoszeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemiologicznego, ograniczamy do niezbędnego minimum wizyty w poradni lekarza rodzinnego i poradniach specjalistycznych.

 

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej porad lekarza rodzinnego udzielają w godzinach pracy poradni :

Lek. Anna Wiśniewska-Kukwa – tel. 23 673 04 52

Lek. Monika Szymańczyk – tel. 23 673 04 55

Wizyty recepturowe e-recepta, mogą być realizowane po przez kontakt telefoniczny w godzinach od 8.00 do 14.00. telefon rejestracji POZ 23 673 02 34

 

Pacjenci kontynuujący leczenie w poradniach specjalistycznych mogą uzyskać e-receptę i poradę lekarską dzwoniąc bezpośrednio do poradni (w godzinach jej pracy).

Informacji o godzinach pracy poradni udziela Centralna Rejestracja pod nr tel. 23 673 05 80.

 

Pacjenci mający skierowanie do poradni specjalistycznych w trybie pilnym, powinni kontaktować się telefonicznie z Centralną Rejestracją, a mający skierowanie pilne na badanie diagnostyczne obrazowe z Rejestracją Zakładu Diagnostyki Obrazowej tel. 23 673 02 64, 23 673 05 26.